Krízový štáb obce: dôležité informácie pre verejnosť v spojitosti s novým koronavírusom COVID-19

1) Krízový štáb obce dáva nasledovné odporúčania:
Riaditeľke ZŠ s MŠ Podolí doporučuje udeliť riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ a deti MŠ Podolie v termíne od 11.3.2020 - do 13.3.2020.
Pri nástupe do školy odporúčame prijať tieto opatrenia:
- v rámci prevencie vykonať komplexnú dezinfekciu všetkých priestorov ZŠ s MŠ Podolie
- zakázať vstup všetkým osobám do budovy školy (neplatí pre žiakov a zamestnancov školy) do odvolania!
- po nástupe do školy odporúčať rodičom neposielať deti do školského kolektívu s príznakmi akéhokoľvek ochorenia
- odporúčať rodičom, aby pristupovali k danej situácii zodpovedne a s rozvahou a aby plnili odporúčania vydané Úradom verejného zdravotníctva SR
Prijatím opatratní Ústredného krízového štábu SR sa zatvorili všetky školy od 16.3.2020 po dobu 14 dní!


- uzatvorené sú až do odvolania: celý areál školy, multifunkčné ihrisko, telocvičňa, areál OŠK Podolie, detské ihriská, workoutové ihrisko, knižnica.
Žiadame rodičov, aby kontrolovali pohyb svojich detí a aby sa nepokúšali zdržiavať vo väčších skupiných a aby nechodili na ihriská!


- Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili alebo sa ešte len vrátia z pobytu mimo SR a zdržiavajú sa na území obce Podolie, aby túto informáciu poskytli obecnému úradu!
Pripomíname všetkým "cestovateľom", že je povinnosť zostať po návrate zo zahraničia v 14-dňovej domácej karanténe. Tiež žiadame všetkých členov rodiny, aby prijali v domácnosti všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k prípadnému ďalšiemu šíreniu vírusu COVID-19: - minimalizovanie kontaktu s dotyčným, - častá dezinfekcia, - nosenie ochranného rúška. Ak by sa začali prejavovať nejaké príznaky ochorenia, treba okamžite volať lekárovi! Upozorňujeme občanov, že prípadné nedodržiavanie nariadenej karantény bude hlásené na RÚVZ (resp. Políciu SR).2) Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):
- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
- očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
- dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
- nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
- ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

3) V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie

- ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

4) Obec Podolie tiež odporúča podnikateľom s prevádzkou s veľkou koncentráciou ľudí, aby dôsledne a pravidelne dezinfikovali svoje prevádzky.

Príznaky ochorenia
▪ horúčka
▪ bolesť svalov
▪ dusivý kašeľ
▪ bolesť hlavy
▪ sťažené dýchanie
▪ únava

Call centrum Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín:
0911 763 203

K stiahnutiu

Publikované: 9.3.2020 21:07:29 | Aktualizácia: 15.3.2020 11:16:40 | Zobrazené: 1000
toplist