POZOR! ZŠ s MŠ Podolie informuje

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie prosí žiakov a rodičov, aby si prečítali na webe školy podrobné pokyny k prevádzke školy od 1. júna 2020. Najdôležitejšie fakty, ktoré treba vedieť pred nástupom do školy, sú:

- prvý deň vyučovania treba priniesť vyplnené a rodičom podpísané tlačivo
Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf, inak dieťa nemôžeme prevziať. Tlačivo nájdete na webe školy. Ak ho rodič nemá ako vytlačiť, prvý deň musí dieťa priviezť do školy a pri vstupe vyplní a podpíše tlačivo. Toto tlačivo platí pre deti MŠ ako aj pre žiakov ZŠ.
- dieťaťu zabezpečte na každý deň 2 rúška a 1 balíček hygienických papierových vreckoviek (ZŠ), deti v MŠ majú papierové vreckovky zabezpečené
- kvôli zníženiu zhromažďovania detí pred školou a v šatniach odporúčame prichádzať do školy takto:
1. ročník od 7:20 hod.
2. ročník od 7:30 hod.
3. ročník od 7:40 hod.
4. ročník od 7:50 hod.
5. ročník od 8:00 hod.

- vyučovací proces bude prebiehať pre každý ročník v inom časovom intervale, aby sme zamedzili premiešavaniu žiakov v šatni a v jedálni:
1. ročník od 7:30 hod. do 11:10 hod
2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod.
3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod.
4. ročník od 8:00 hod. do 12:10 hod.
5. ročník od 8:10 hod. do 12:30 hod.

- budú otvorené 4 školské kluby detí, pre každý ročník 1. stupňa zvlášť
- prevádzka školských klubov detí bude do 16.30 hod.
- prevádzka materskej školy je od 7.00 hod. do 16:00 hod.
- Triedni učitelia dajú svojim žiakom vedieť, čo si majú doniesť na prvý deň vyučovania. Rozvrh je zverejnený na webe školy
- Žiakom 1. - 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy, budú úlohy naďalej zadávané elektronicky. Online vyučovanie v tej podobe, ako prebiehalo doteraz, nebude prebiehať, žiaci sú však povinní zadané úlohy doma vypracovávať, zasielať učiteľom a vzdelávať sa spôsobom samoštúdia.
- Žiaci, ktorí sa nemohli online vzdelávať a boli pod dohľadom pedagogických zamestnancov, v tomto spôsobe výučby pokračujú ako doteraz.
- Naďalej bude prebiehať dištančné online vzdelávanie cez MS Teams pre žiakov 6. - 9. ročníka. Títo žiaci si pozrú rozvrh na webe školy, pretože sa taktiež zmenil.

Ostatné podrobnosti nájdete na webe školy. Všetci sa tešíme, že sa život pomaly vracia do tých lepších koľají.

Publikované: 28.5.2020 9:20:50 | Zobrazené: 390
toplist