Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2020 30.3.2020 Prevádzka verejnej kanalizácie Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 36252484   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2020 10.3.2020 Zmluva o skúšobnom prevádzkovaní verejnej kanalizácie Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484   
Detail Faktúra došlá 3202000181 9.3.2020 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 279,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230759696 9.3.2020 Nedoplatok EE - ZS 2/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  260,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230759695 9.3.2020 Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  239,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7141358518 9.3.2020 Nedoplatok EE - KD 2/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  332,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7181055769 9.3.2020 Nedoplatok EE VO Malina 2/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  591,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 8254052522 9.3.2020 Telefón 2/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  74,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003116 9.3.2020 Prevádzka dopraveného prostriedku 3/2020 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479833407 6.3.2020 Plyn 3/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 632,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552012063 6.3.2020 EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Podolie ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552012050 6.3.2020 EE 3/2020 - VO žľab ZSE Energia, a.s. 36677281  459,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552012076 6.3.2020 EE 3/2020 - BD 1019 ZSE Energia, a.s. 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552012065 6.3.2020 EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Očkov ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552011932 6.3.2020 EE 3/2020 - VO kopanice ZSE Energia, a.s. 36677281  340,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552011931 6.3.2020 EE 3/2020 - OcÚ, KD, DS, Kino, PZ, garáže, RD 409, BD 526, zvonica Podolie, kopanice ZSE Energia, a.s. 36677281  473,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20602063 6.3.2020 Obedy 2/2020 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20602066 6.3.2020 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  361,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000812 6.3.2020 Stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270  828,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1520380223 6.3.2020 Paušál 2/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  21,84 EUR 
toplist