Separovanie odpadu! Pozor zmena: už sa zberajú plasty, kovy a tetrapaky do jedného vreca.

Spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov sme avizovali už v decembrovom čísle Podolských novín. Začiatkom apríla boli domácnostiam distribuované zvozové kalendáre, ktoré pripravila spoločnosť Marius Pedersen. Harmonogram vývozov separovaného odpadu nájdete aj na našej webovej stránke a taktiež aj v obecnej aplikácii.

Spoločnosť MP po dohode s Envipak a obcou pristúpila k spoločnému zberu plastov, kovov a tetrapakov z dôvodu legislatívnej zmeny, keď do účinnosti vstúpilo nariadenie zberať vyseparované zložky od domu- s nulovou dostupnosťou. To sa týka papiera, plastov, kovov a tetrapakov. Spoločnosť považuje trojzber separovaných zložiek za ekonomickejší, keďže auto nemusí chodiť niekoľko ráz na to isté miesto pre rôzny odpad, ale odvezie všetky tri zložky naraz. Ušetriť by sa tak malo na množstve najazdených kilometrov. Zmiešané zložky následne putujú na triedičku, kde končili aj v minulosti, keďže vrecia a nádoby neboli vždy stopercentne naplnené len odpadom, ktorý v nich mal byť.

Papier zberáme aj naďalej do 240 l nádob a tiež aj do modrých plastových vriec. Do žltých vriec zberáme spoločne plasty, kovy a tetrapaky. Zo stojísk budú v priebehu apríla odobraté 1 100 l nádoby na kovy a terapaky. Pri bytových domoch zostanú aj naďalej kontajnery, tak ako sú obyvatelia zbyknutí.

Je neustále dôležité, aby občania zodpovedne pristupovali k separovaniu odpadu a to najmä z toho dôvodu, aby v nádobách na komunálny odpad bolo čo najmenej zložiek, ktoré sa dajú vyseparovať. Preto aj touto cestou  vyzývame občanov, aby zodpovedne pristupovali k separovaniu. Iba spoločne dokážeme znižovať množstvo nevyseparovaného komunálneho odpadu.

Publikované: 10.4.2023 | Aktualizácia: 11.4.2023 | Zobrazené: 292
toplist