Termíny vývozu triedeného zberu

Termíny triedeného zberu na 1. polrok 2020

PAPIER- 240 l nádoby, ktoré vyložíte pred svoj dom; modré kontajnery (Zberný dvor, Kopanice)

- piatok 04.02.2022
- piatok 01.04.2022
- štvrtok 26.05.2022

* večer pred zvozom si vyložte 240l nádoby pred svoj dom


PLASTY- vrecia, ktoré vyložíte pred svoj dom;

- utorok 01.02.2022
- utorok 15.03.2022
- utorok 26.04.2022
- utorok 07.06.2022

* v pondelok večer si vyložte vrecia pred svoj dom

 

SKLO- kontajnery pri Jednote v Korytnom, prevádzky, škola, Kopanice, Slnečná ul., za Kultúrnym domom

- piatok 21.01.2022
- piatok 25.02.2022
- piatok 01.04.2022
- piatok 06.05.2022
- piatok 10.06.2022

TETRAPAKY- kontajner na Zbernom dvore, pri Jednote v Korytnom, Kopanice, v areáli školy

- piatok 28.01.2022
- piatok 11.03.2022
- piatok 22.04.2022
- piatok 03.06.2022

KOVY- kontajner pri Jednote v Korytnom, Kopanice, škola, bytovka FRESH, prevádzky obce, Slnečná

- piatok 21.01.2022
- piatok 04.03.2022
- piatok 15.04.2022
- piatok 27.05.2022

 

ŽIADAME VŠETKÝCH OBČANOV O DÔSLEDNÉ TRIEDENIE ODPADU! Pripomíname, že zber separovaného odpadu je ZDARMA!

Tým, že separujeme chránime našu prírodu a životné prostredie.

toplist