Termíny vývozu triedeného zberu

Termíny triedeného zberu na 1. polrok 2020

PAPIER- 240 l nádoby, ktoré vyložíte pred svoj dom; modré kontajnery (Zberný dvor, Kopanice)

- štvrtok 27.05.2021

* v stredu večer si vyložte 240l nádoby pred svoj dom


PLASTY- vrecia, ktoré vyložíte pred svoj dom;

- utorok 11.05.2021

* v pondelok večer si vyložte vrecia pred svoj dom

 

SKLO- kontajnery pri Jednote v Korytnom, prevádzky, škola, Kopanice, Slnečná ul., za Kultúrnym domom

- piatok 07.05.2021
- piatok 11.06.2021

TETRAPAKY- kontajner na Zbernom dvore, pri Jednote v Korytnom, Kopanice, v areáli školy

- pondelok 31.05.2021

KOVY- kontajner pri Jednote v Korytnom, Kopanice, škola, bytovka FRESH, prevádzky obce, Slnečná

- utorok 08.06.2021
- streda 28.04.2021

 

ŽIADAME VŠETKÝCH OBČANOV O DÔSLEDNÉ TRIEDENIE ODPADU! Pripomíname, že zber separovaného odpadu je ZDARMA!

Tým, že separujeme chránime našu prírodu a životné prostredie.

Publikované: 5.1.2019 | Aktualizácia: 20.4.2021
toplist