Termíny vývozu triedeného zberu

Termíny triedeného zberu na 1. polrok 2020

PAPIER- 240 l nádoby, ktoré vyložíte pred svoj dom; modré kontajnery (Zberný dvor, Kopanice)

- štvrtok 11.06.2020
- štvrtok 06.08.2020
- štvrtok 01.10.2020
- štvrtok 10.12.2020

* v stredu večer si vyložte 240l nádoby pred svoj dom


PLASTY- vrecia, ktoré vyložíte pred svoj dom;

- utorok 23.06.2020
- utorok 04.08.2020
- utorok 15.09.2020

- utorok 10.11.2020
- utorok 22.12.2020

* v pondelok večer si vyložte vrecia pred svoj dom

 

SKLO- kontajnery pri Jednote v Korytnom, prevádzky, škola, Kopanice, Slnečná ul., za Kultúrnym domom

- piatok 12.06.2020
- piatok 17.07.2020
- piatok 21.08.2020
- piatok 25.09.2020
- piatok 30.10.2020
- piatok 04.12.2020

TETRAPAKY- kontajner na Zbernom dvore, pri Jednote v Korytnom, Kopanice, v areáli školy

- utorok 30.06.2020
- utorok 11.08.2020
- utorok 22.09.2020
- utorok 17.11.2020

KOVY- kontajner pri Jednote v Korytnom, Kopanice, škola, bytovka FRESH, prevádzky obce, Slnečná

- piatok 24.07.2020
- piatok 04.09.2020
- piatok 16.10.2020
- piatok 27.11.2020

 

ŽIADAME VŠETKÝCH OBČANOV O DÔSLEDNÉ TRIEDENIE ODPADU! Pripomíname, že zber separovaného odpadu je ZDARMA!

Tým, že separujeme chránime našu prírodu a životné prostredie.

Publikované: 5.1.2019 | Aktualizácia: 9.6.2020
toplist