Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 07/2020 7.2.2020 Nájomná zmluva byt č. 5 - 1019 Alžbeta Augustínová   164,05 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 014/2021 27.5.2021 Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 Alžbeta Augustínová   170,09 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/3/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu Andrea Galbavá    
Detail Zmluva Nájomná 043/2019 20.12.2019 Nájomná zmluva byt č. 23 - 1019 Andrea Galbavá   194,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/015 11.7.2022 Pohrebné služby pri úmrtí p. Palcútovej Andrea Palcútová   300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018525569 22.7.2019 Karcher S 750 Andrea Shop, s.r.o. 36277151  229,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17/2021 26.7.2021 Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve na RD 140, p.č. 394 a 393/2 Andrej Sarčew   45 500,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 009/2021 15.4.2021 Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková   1 079,40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12/2011 25.7.2011 Zmluva o nájme bytu č. 3 - 526/A Anna Kohútová   181,62 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/3 Anna Kohútová    
Detail Zmluva Kúpna 004/2020 3.8.2020 Kúpna zmluva - Rodinný dom súp. č. 156, par. registra CKN 354, 348, 352, EKN 813, 816, 947
Anna Lazarčíková   10 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/011 7.6.2022 Prenájom domu smútku Anna Masárová   50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018010 3.5.2018 Pohrebné služby - zomrelý pán Vít Palkech Anna Nemšáková   28,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2016/0100005 6.6.2016 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 451,452,453 Anna Pašáková   48,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2018/18 6.12.2018 Zmluva o uzavretí zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Anna Pastorková    
Detail Zmluva Kúpna 2018/20 7.12.2018 Kúpna zmluva Anna Pastorková   62,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016156 27.6.2016 Prenájom KD - rodinná oslava Anna Režná   75,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 10200001 25.2.2020 Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... APIDAR, s.r.o. 48089184  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102000002 1.4.2020 Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. APIDAR, s.r.o. 48089184  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400057 19.2.2014 Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj AQUA trade Slovakia s.r.o. 36049999  144,62 EUR 
toplist