Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7445767416 27.1.2012 El.energia garáže 1/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445769349 30.1.2012 El.energia RD 409 - 1/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445740365 27.1.2012 eL.ENERGIA kADERNíCTVO + KVETINáRSTVO 1/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  30,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445826611 17.2.2012 El.energia Kaderníctvo + kvetinárstvo 2/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445821620 17.2.2012 El.energia - DS, VO v ZŠ, VO v KD, VO štadión a ihriská, VO č.435 - 2/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 331,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445821619 17.2.2012 El.energia - PZ, Zvonica korytné, kino, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD 526... ZSE Energia, a.s. 36677281  436,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445881992 6.3.2012 El.energia - ZS 3/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416377333 6.3.2012 El.energia - garáže 3/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416377332 6.3.2012 El.energia kadernictvo+kvetinárstvo 3/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445881993 6.3.2012 El.energia - DS, PZ, Zvonica korytné, VO štadión a ihriská, Kino, VO v KD, VO v ZŠ, VO... ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416379135 5.3.2012 El.energia - RD 409 - 3/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445959856 4.4.2012 El.energia 4/2012 - DS, PZ, Zvonica Podolie, kopanice, VO Podolie, VO kopanice, spoločné... ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445959855 4.4.2012 El.energia ZS 4/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445974936 4.4.2012 El.energia - čerpadlo Pribinova ul. 1.štvrťrok 2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  184,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445977675 10.4.2012 El.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445977676 10.4.2012 El.energia - garáže 4/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445979878 10.4.2012 El.energia - RD č.409 - 4/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445974936 30.4.2012 El.energia čerpdlo pri č.d. 361 - II.Q 2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  184,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7435903161 7.5.2012 El.energia ZS 5/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7435917626 7.5.2012 El.energia - garáže 5/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
toplist