Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7435917625 7.5.2012 El.energia - kaderníctvo(bývalé) + kvetinárstvo 5/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7435919364 7.5.2012 El.energia - RD korytné 5/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7435903162 7.5.2012 El.energia - obec (Dom smútku, požiarna zbrojnica, Zvonica korytné, ihrisko + štadión, kino,... ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140617407 28.5.2012 El.energia - nedoplatok verejné osvetlenie ZSE Energia, a.s. 35823551  2 290,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446159664 6.6.2012 El.energia - garáže 6/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446159663 6.6.2012 El.energia - kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 6/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446145332 6.6.2012 El.energia - obec - verejné osvetlenie, dom smútku, Markvet, Kino, Kultúrny dom, obecný úrad -... ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446145331 6.6.2012 El.energia - Zdravotné stredisko 6/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 744161369 7.6.2012 El.energia - RD 409 - 6/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416741063 6.7.2012 El.energia - Čerpadli pri č. 361 3.Q/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  184,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416744214 6.7.2012 El.energia - garáže 7/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416744213 6.7.2012 El.energia - kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 7/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416723025 11.7.2012 El.energia - ZS 7/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416723026 11.7.2012 El.energia - DS, PZ, zvonica korytné, VO ihriská + štadión, kino, VO v KD, VO v ZŠ, VO... ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416746468 11.7.2012 El.enerhia RD 409 - 7/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416864301 9.8.2012 El.energia RD 409 - 8/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416862654 9.8.2012 El.energia Garáže 8/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416862653 9.8.2012 El.energia kadeníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 8/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416851794 9.8.2012 El.energia ZS 8/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416851795 9.8.2012 El.energia - VO, Markvet DS, Zvonica korytné a kopanice, PZ - 8/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
toplist