Aktuality

UPOZORNENIE! Od 1.6.2020 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2020
24.5.2020

UPOZORNENIE! Od 1.6.2020 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2020

Od 1.6.2020 je potrebné mať na smetných nádobách nalepenú novú nálepku s rokom 2020. Pokiaľ nebudete mať nálepku, tak vám komunálny odpad smetiari nezoberú. Nálepky platia len na 120l nádoby (plastové a kovové). Taktiež dávame na vedomie, že nálepka je bezpečnostná. K tomuto kroku sme pristúpili po skúsenostiach z minulých rokov, kedy boli nálepky odcudzované zo smetných nádob. Zároveň žiadame a prosíme všetkých občanov k dôslednej separácii odpadu- plasty, papier, kovy, tetrapaky, sklo. Pokiaľ máte elektroodpad, nábytok a pod. na likvidáciu, tak zavolajte na OcÚ, kde sa dohodnete na bližšom postupe. Čoskoro bude otvorený nový zberný dvor, o čom Vás budeme včas informovať, ako aj o podmienkach jeho prevádzky.


Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu - separujme PLASTY
20.5.2020

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu - separujme PLASTY

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú mnoho výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším materiálom obalového priemyslu. Sú veľmi odolné, ľahké, lacné a zároveň majú všestranné využitie.


Napojené domácnosti na verejnú kanalizáciu si môžu žiadať dotáciu vo výške 50 €
27.4.2020

Napojené domácnosti na verejnú kanalizáciu si môžu žiadať dotáciu vo výške 50 €

Domácnosti, ktoré sú už pripojené na verejnú kanalizáciu si môžu požiadať o vyplatenie dotácie vo výške 50 € na OcÚ Podolie. Stačí vyplniť žiadosť (príloha) a doložiť podpísanú kópiu zmluvy o napojení so spoločnosťou TAVOS a.s.


Hody Podolie 2020: Homília k hodovej slávnosti od pána Farára
26.4.2020

Hody Podolie 2020: Homília k hodovej slávnosti od pána Farára

Dnes slávime Hody. Máme hodovú nedeľu. Nie je taká ako pominulé roky, ako sme boli zvyknutí. Nič to nemení na tom, že aj tak dnes prežívame v kruhu rodiny Hody Podolie 2020. Keďže sa nemôžu sláviť sv. omše, pán Farár sa všetkým prihovára cez náš web hodovou homíliou.

Oznamy obce

22.5.2020

Kontrola plynových rozvodov - ponuka

Vážení občania. Informujeme Vás, že Firma Adam Žák - Kontrola plynových rozvodov IČO: 45603031 bude v našej obci ponúkať svoje služby na vykonanie revízií a odborné prehliadky plynových zariadení. Túto službu je možné si objednať u pracovníkov, ktorí Vás dnes 22.05.2020 navštívia. Pracovníci sú riadne označení preukazom. Obec Podolie Vám doporučuje vopred sa informovať, akou sumou je táto služba spoplatnená.

28.4.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie vám oznamuje, že zápis detí do materskej uskutoční od 4.5.2020 - 31.5.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre budúci školský rok 2020/21 bude prebiehať v čase mimoriadnej situácie v SR nasledovne:
1. Zápis bude prebiehať od 4. mája do 31. mája 2020.
2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do_MS" z web stránky školy, vyplniť ho, podpísať oboma rodičmi aj prvú časť žiadosti, aj vyhlásenie zákonného zástupcu. Nie je potrebné navštíviť detského lekára k vyplneniu spodnej časti žiadosti, túto časť ponechajte nevyplnenú.
3. Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu školy:
Základná škola s materskou školou
Podolie 804
916 22 Podolie
4. Ak nemáte možnosť tlačivo si stiahnuť a vytlačiť, môžete navštíviť p. zástupkyňu materskej školy Slavku Fogašovú dňa 7. mája 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v materskej škole, kde Vám poskytne tlačivo žiadosti.
5. V septembri 2020 pri nástupe dieťaťa do MŠ bude potrebné doplniť k žiadosti Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.

Kalendár podujatí

máj 2020
P U S Š P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
toplist