Aktuality

Oslava 25. a 50. výročí sobášov našich spoluobčanov
9.2.2020

Oslava 25. a 50. výročí sobášov našich spoluobčanov

V piatok 7.2.2020 sme pozvali do sobášnej siene v obci Podolie všetky manželské páry, ktoré v roku 2019 oslávili svoje 25. a 50. výročie sobáša. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa im prihovoril starosta obce a prítomní si tiež vypočuli básne a piesne v podaní pani Gálovej a Gúčikovej. Po slávnostnom akte bolo pre manželské páry pripravené malé pohostenie.


Uvítanie novonarodených detí v roku 2019
9.2.2020

Uvítanie novonarodených detí v roku 2019

V piatok 07.02.2020 sa uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v roku 2019. Pripravený bol milý program detí z našej materskej školy pod vedením pani učiteľky M. Ščepkovej. Po slávnostných príhovoroch nasledoval potom slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce a rodičia detí dostali uvítací darček pre svoje detičky. Po ukončení slávnosti boli rodičia s deťmi pozvaní na malé pohostenie do zasadačky OcÚ. Všetkým deťom prajeme pevné zdravie a nech vyrastajú pre radosť rodičom.


Detský KARNEVAL v Podolí
29.1.2020

Detský KARNEVAL v Podolí

V nedeľu 26. januára 2020 sa uskutočnil tradičný detský KARNEVAL, na ktorý sa prišlo zabaviť veľké množstvo detičiek, ktoré sa predviedli v nádherných a originálnych maskách. Pre tých, ktorí nemali masku, prípadne chceli ju trochu doladiť bolo pripravené maľovanie na tvár. Počas celej akcie sa o zábavu a program starali super klauni z Teáter Komika. Deti sa aj spolu s rodičmi bavili, súťažili, hrali, tancovali. Pripravená bola aj tombola o zaujímavé ceny a taktiež nechýbali ani tradičné fašiangové šišky.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o tento výborne strávený čas venovaný našim deťom.

Oznamy obce

24.1.2020

Žiadosť o zabezpečenie psov vo svojich príbytkoch

Obec Podolie žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov obce.

1.1.2020

UPOZORNENIE NA POUŽÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY V NAŠEJ OBCI

Žiadame občanov, aby dôsledne dodržiavali zákon 220/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, v ktorom je jasne určené kedy a za akých okolností možno púšťať zábavnú pyrotechniku.
Podľa §52 čl.3 sa môžu používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
V období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno používať zábavnú pyrotechniku iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím.
Obec môže prejednávať a riešiť priestupky na úseku verejnému poriadku, ak niekto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. V tomto prípade môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.

Kalendár podujatí

február 2020
P U S Š P S N
          " >1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
toplist