Aktuality

Pozývame Vás na Detský dedinský KARNEVAL
11.1.2020

Pozývame Vás na Detský dedinský KARNEVAL

V nedeľu 26. januára 2020 sa o 15.00 hod. uskutoční tradičný detský KARNEVAL. Veríme, že tak ako každý rok, aj tento raz sa prídete zabaviť a ukázať sa vo svojich originálnych maskách. O zábavu sa postarajú známi KLAUNI z Teater Komika.
Pripravená bude bohatá tombola a samozrejme nesmú chýbať ani fašiangové šišky.
Tešíme sa na Vás.


Pozvánka na 16. Fašiangový školský ples
5.1.2020

Pozvánka na 16. Fašiangový školský ples

Rodičovské združenie a obec Podolie Vás pozýva na 16. Fašiangový školský ples "NOC OSCAROV", ktorý sa uskutoční v sobotu 1. 2. 2020 v sále KD v Podolí. Do tanca bude hrať kapela “LAGUNA”. Vstupenky je možné zakúpiť alebo rezervovať na riaditeľstve školy, t.č. 0902886370; 032/7408412.
Tešíme sa na Vás.
Viac info a program je na plagáte plesu.


Novoročný príhovor starostu obce
5.1.2020

Novoročný príhovor starostu obce

Prečítajte si novoročný príhovor starostu našej obce PaedDr. Rastislava Bobockého, ktorý ste mali možnosť počuť 1.1.2020 v miestnom rozhlase.

Oznamy obce

1.1.2020

UPOZORNENIE NA POUŽÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY V NAŠEJ OBCI

Žiadame občanov, aby dôsledne dodržiavali zákon 220/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, v ktorom je jasne určené kedy a za akých okolností možno púšťať zábavnú pyrotechniku.
Podľa §52 čl.3 sa môžu používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
V období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno používať zábavnú pyrotechniku iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím.
Obec môže prejednávať a riešiť priestupky na úseku verejnému poriadku, ak niekto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. V tomto prípade môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.

12.12.2019

Informácia o zrealizovaní projektu "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie"

Obec Podolie zrealizovala projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kalendár podujatí

január 2020
P U S Š P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
toplist