Zamestnanci OcÚ v Podolí

PaedDr. Rastislav Bobocký; starosta obce
e-mail: starosta@podolie.sk
mobil: 0907 727 583, tel. 032/77 94 103

Mgr. Nikoleta Uhlíková; Stavebný úrad, sekretariát starostu obce, správa nájomných bytov, právne poradenstvo, verejné obstarávanie, výruby stromov
e-mail:
tel. pevná linka 032 7794102

Jozefína Cagalová; účtovníctvo, evidencia hrobových miest
e-mail: cagalova@podolie.sk
mobil: 0911 712 605, tel. 032 7794102

Katarína Červeňanská; matrika, evidencia obyvateľov, personalistika, osvedčovanie listín, pokladňa
e-mail: podolie@podolie.sk
tel. 032 7794102

Dana Ščepková; podateľňa, sociálne služby obce, správa daní a poplatkov, správa kultúrneho domu
e-mail: scepkova@podolie.sk
mobil: 0911 923 907, tel. pevná linka 032 7794102

Ivan Bobocký; služby obce Podolie, vedúci prevádzkových pracovníkov, údržba obecného majetku, verejnej zelene
e-mail: podolie@podolie.sk
tel. pevná linka 032 7794102

§50j:
František Masár; prevádzkový pracovník

Ladislav Herák; prevádzkový pracovník

Kvetoslava Heráková; prevádzková pracovníčka

 

Publikované: 30.11.2014 | Aktualizácia: 5.1.2020 18:15:40
toplist