Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,


včerajším dňom sa nám oficiálne skončil rok 2019, na ktorý už môžeme len spomínať. Dnes je deň, kedy stojíme takpovediac na štartovacej čiare roka 2020. Častokrát sa hovorí a zo všetkých strán máme možnosť počuť, že je pred nami nové obdobie, nový začiatok, ale pravdou však je, že je pred nami nový resp. ďalší rok v poradí.


Prelom rokov, a hlavne prvé dni nového roka, sú vždy obdobím, kedy väčšina ľudí hodnotí čo sa podarilo, čo sa udialo, čo bolo dobré, čo mohlo byť lepšie a pod. Niektorí si dávajú nové predsavzatia a stanovujú si rôzne ciele. Dôvodom stanovenia si predsavzatí nie je samotný nový rok, ale je to nový začiatok. Taktiež to môže byť nové obdobie, keď nám už to staré pominulo, v ktorom sa nám možno aj niečo nepodarilo. Dávanie si predsavzatí je aj znak toho, že chceme a hlavne túžime niečo zlepšiť.


Počas života prekonávame množstvo prekážok a je len na nás, ako sa s ich prekonávaním dokážeme vysporiadať. Určite ste museli prekonávať rôzne úskalia v roku minulom a treba si byť vedomí, že nás čakajú aj v roku budúcom. A práve preto si môžeme stanoviť rôzne predsavzatia, aby sme boli pripravení z čo najmenšími problémami dané úskalia zvládnuť. Verím, že každý z nás si stanoví tie správne predsavzatia. Hlavne nech je to budovanie pokoja v rodine, šťastia v rodine, lásky v rodine, či ochrana rodiny. Všetko ostatné sa potom bude zvládať ľahšie, keď budeme mať každý pri sebe ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť. Verím, že každému z Vás záleží na pravých hodnotách pre dosahovanie pokojného života.


Rok 2019 a z môjho pohľadu jedna štvrtina volebného obdobia je za nami. Na začiatku sme si spoločne s poslancami stanovili určité ciele. Postupne sa ich snažíme napĺňať pre lepší život občanov. Niečo sa nám podarilo, niečo naopak nie a to, čo sa nám zatiaľ nepodarilo, sa budeme snažiť čo najskôr naplniť. V najbližšom období nás čaká opäť veľa ďalšej práce na zveľaďovaní našej obce. Podolie je naša spoločná obec a prajem si, aby sme všetci k tomu tak pristupovali. Spoločne by sme sa mali starať o poriadok a vzájomné spolunažívanie. Poukazujme na chyby, ale odstraňujme aj tie svoje. Keď chceme prijímať, tak sa učme aj dávať. Nebuďme sebeckí, ale buďme nezištní. Poúčajme sa navzájom, hľadajme riešenia a hlavne sa rešpektujme navzájom. Nehnevajme sa hneď, keď nám nie je niečo po vôli, ale skúsme vtedy pouvažovať, zamyslieť sa a hľadať súvislosti. Určite sa nám potom bude lepšie všetkým pracovať a spoločne vytvoríme krásne Podolie.


Touto cestou sa chcem ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zveľadenie našej obce, o kultúrne či duchovné obohatenie našich životov. Ďakujem všetkým poslancom OZ a pracovníkom OcÚ za vykonanú prácu pre Vás a pre našu obec.


Do nové roka Vám prajem a želám odhodlanie pracovať, tvoriť, budovať, tiež prajem veľa síl, krásnych chvíľ, veľa lásky, radosti i šťastia a hlavne pevné zdravie pre každého. Taktiež Vám prajem, aby ste smútok či trápenie a neúspech zažívali čo najmenej a najlepšie, aby ste ho nezažívali vôbec.

PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce Podolie

 

Publikované: 5.1.2020 17:56:39 | Zobrazené: 204
toplist