"PLAŤ MENEJ": Prednáška o kompostovaní a o spôsobe ako znížiť množstvo odpadu

V pondelok 9.12.2019 sa uskutočnila prednáška o tom ako kompostovať, prečo kompostovať a taktiež ako je to s odpadmi v našej obci. Prednášky sa zúčastnilo pomerne dosť ľudí (100) čo nás veľmi teší. Predpokladáme a dúfame, že všetci, ktorí sa prednášky zúčastnili to myslia so separovaním a kompostovaním naozaj vážne a chcú znižovať množstvo odpadu vo svojich smetných nádobách, čím získajú možnosť znížiť si poplatok za komunálny odpad až na 21 €.

Na prednáške sa v úvoede mohli prítomní občania dozvedieť ako je to v skutočnosti so zvyšovaním poplatku za komunálny odpad, aké dôvody a čo môžeme robiť, aby sa už poplatok viac nezvyšoval, ale práve naopak, znižoval.
V Podolí za rok vyprodukuje priemerne každý občan 238 kg odpadu a z toho až 84,1% skončí na skládke! Len necelých 16 % dokážeme vyseparovať. Jednou z veľmi dobrých možností je práve kompostovanie, ktoré pomôže znížiť vaše množstvo odpadu až o 50%. Zložky vo vašich smetných nádobách sú v priemere nasledovné:
51 % bioodpad
7 % papier
11 % plasty
5 % sklo
4 % textil
2 % kovy
2 % stavebný odpad, pozametaný štrk
2% tetrapaky
1 % nebezpečný odpad
15 % nevytriediteľný zvyšok / komunál

Ak by sme boli všetci zodpovednejší, tak by sme na skládky posielali priemerne iba 25 kg odpadu/občan za kalednárny rok. Preto je potrebné zamyslieť sa a skúsiť niečo urobiť pre Podolie, pre prírodu, pre svoju domácnosť.

Okompostovaní sa viac dočítate na:

- http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/kompostovanie-letak
- http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/kompost-jeho-vyuzitie-letak
- http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/tri-nepravdive-myty-o-kompostovani-letak
- http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/nespalujme-odpady-letak

Publikované: 12.12.2019 16:33:47 | Aktualizácia: 12.12.2019 17:24:10 | Zobrazené: 763
toplist