Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie vám oznamuje, že zápis detí do materskej uskutoční od 4.5.2020 - 31.5.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre budúci školský rok 2020/21 bude prebiehať v čase mimoriadnej situácie v SR nasledovne: 1. Zápis bude prebiehať od 4. mája do 31. mája 2020. 2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do_MS" z web stránky školy, vyplniť ho, podpísať oboma rodičmi aj prvú časť žiadosti, aj vyhlásenie zákonného zástupcu. Nie je potrebné navštíviť detského lekára k vyplneniu spodnej časti žiadosti, túto časť ponechajte nevyplnenú. 3. Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou Podolie 804 916 22 Podolie 4. Ak nemáte možnosť tlačivo si stiahnuť a vytlačiť, môžete navštíviť p. zástupkyňu materskej školy Slavku Fogašovú dňa 7. mája 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v materskej škole, kde Vám poskytne tlačivo žiadosti. 5. V septembri 2020 pri nástupe dieťaťa do MŠ bude potrebné doplniť k žiadosti Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.

K stiahnutiu

Publikované: 28.4.2020 14:03:03 | Zobrazené: 254
toplist