Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

Od nového roka 2020 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie obce, v ktorým sa upravil ročný poplatok za komunálny odpad. Zákon o odpadoch 79/2015 Z. z. prinútil aj naše Obecné zastupiteľstvo navýšiť poplatok z 22 € na 30 €. Poslanci spolu so starostom obce však vymysleli, že si občania obce Podolie môžu tento poplatok znížiť až o 9 € tým, že si podajú žiadosť a zaviažu sa k totálnej separácii odpadu podpísaním dohody s obcou. Žiadosť o zníženie si podalo takmer 250 domácností. Štatisticky sa to zatiaľ neodrazilo na množstve vyzbieraného KO v mesiaci január. Pri oboch zberoch sa vyviezlo na skládku z našej obce až 20,5 t odpadu (v minulom roku to bolo 21 t)! Veríme, že sa toto číslo začne viac ZNIŽOVAŤ, keďže žiadosti sa podávali v priebehu mesiaca január. Toto je však len a len na Vás, všetkých občanoch. Znížiť množstvo KO dokážeme spoločne len zodpovedným prístupom k separácii odpadu každého z Vás.

Veríme však, že čoraz viac občanov pristupuje zodpovedne k separácii odpadov, čím prispieva každá domácnosť k ochrane životného prostredia. Jednou zo zložiek komunálneho odpadu je aj SKLO.
Kontajnery na sklo sa nachádzajú: pri Jednote v Korytnom, pri bývalej Jednote na Kopaniciach, na Slnečnej ul., školský areál, pri bytovke pri reštaurácii, nová bytovka pri ZŠ, za kultúrnym domom, dvor na prevádzkach obce, na veľký objem skla máme veľkoobjemný kontajner v areáli PD Podoie.

 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.
Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

Ako to je s recykláciou?
Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.
Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov.

Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).
Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť sklo?
Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.

Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu, ale odovzdajte ho priamo v predajni. O všetko ostatné sa postará naša OZV ENVI - PAK.

Publikované: 24.2.2020 8:07:27 | Aktualizácia: 24.2.2020 8:44:44 | Zobrazené: 509
toplist