UPOZORNENIE! Od 1.6.2020 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2020

Od 1.6.2020 je potrebné mať na smetných nádobách nalepenú novú nálepku s rokom 2020. Pokiaľ nebudete mať nálepku, tak vám komunálny odpad smetiari nezoberú. Nálepky platia len na 120l nádoby (plastové a kovové). Taktiež dávame na vedomie, že nálepka je bezpečnostná. K tomuto kroku sme pristúpili po skúsenostiach z minulých rokov, kedy boli nálepky odcudzované zo smetných nádob. Zároveň žiadame a prosíme všetkých občanov k dôslednej separácii odpadu- plasty, papier, kovy, tetrapaky, sklo. Pokiaľ máte elektroodpad, nábytok a pod. na likvidáciu, tak zavolajte na OcÚ, kde sa dohodnete na bližšom postupe. Čoskoro bude otvorený nový zberný dvor, o čom Vás budeme včas informovať, ako aj o podmienkach jeho prevádzky.
Publikované: 24.5.2020 21:43:48 | Aktualizácia: 25.5.2020 22:16:37 | Zobrazené: 473
toplist