Záverečné stanovisko k "Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja"

O Z N A M Obec Podolie , ako dotknutá obec, v zmysle § 14, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že obdržala záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorý je k dispozícii v prílohe tohto oznámenia.

K stiahnutiu

Publikované: 2.10.2020 10:37:10 | Zobrazené: 44
toplist