Znížte si poplatok za komunálny odpad o 30% (9€/osoba) v roku 2020

Na základe prijatého VZN č. 4/2019 obce Podolie majú občania obce Podolie možnosť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad o 30%, čo predstavuje 9 € na osobu. Potrebné je podať si žiadosť o zníženie do 31.01.2020! Žiadateľ svojou žiadosťou vyhlasuje, že poctivo kompostuje (kompostéry sa rozdávajú zdarma) a separuje odpad v domácnosti. Po schválení žiadosti Obecným zastupiteľstvom budete musieť podpísať dohodu s obcou o kompostovaní a separácii odpadu, čím sa domácnosť zaviaže, že v smetných nádobách na komunálny odpad nebudú žiadne zložky, ktoré tam nepatria.

K stiahnutiu

Publikované: 24.1.2020 7:50:31 | Aktualizácia: 24.1.2020 8:32:06 | Zobrazené: 241
toplist