V sobotu sme oslávili 77. výročie SNP

V sobotu sa uskutočnila spomienková slávnosť 77. výročia SNP za účasti vojakov zo Zväzu protifašistických bojovníkov a zo Zväzu vojakov SR.

Okrem toho bol pripravený aj program pre deti a rodiny a taktiež aj športových priaznivcov. Od 17h bol futbalový zápas (Podolie - Veľké Uherce) počas, ktorého bol pre deti a rodiny pripravený sprievodný program. Deti sa mohli povoziť na vojenských autách (OT, UAZ) a hasičskej Tatre 815. O 19.30 hod. DH Podolanka zahrala hymnu a začala sa oficiálna časť osláv 77. výročia SNP. S básňou vystúpil poslanec Bohumil Čechvala, následne pán starosta všetkcý privítal, predstavil hostí, ktorí prijali pozvanie a prihovoril sa k výročiu SNP. K prítomným sa prihovorili aj Kamil Krištofík a Ľubomír Kiko. Následne sa všetci presunuli k vatre, ktoru spoločne zapálil pán starosta s pánom Krištofíkom.

Po zapálení vatry nasledoval ohňostroj a pokračovala voľná zábava, o ktorú sa postarala DH Podolanka a Martin Směřička, za čo im patrí vďaka.

Poďakovanie za zorganizovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, pomocníkom, poslancom OZ, varičom gulášu (gulášmajstri: M Gábor a J. Marák), pracovníkom OcÚ, ktorí sa pričinili o zorganizovanie tejto slávnosti. Vďaka patrí aj hasičom z Pobedima a členom Tatra klubu Podolie a pánovi Mrekajovi za ohňostroj.

Publikované: 30.8.2021 | Zobrazené: 851
toplist