Aktuality

Aktuality

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
26.1.2022

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie

Trvanie projektu: 10/2019 – 11/2022
Nenávratný finančný príspevok: 425 474,30 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Podolie


Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2022
20.1.2022

Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2022

Vážení občania,
touto cestou by sme vám radi pripomenuli dátum, do kedy je potrebné podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti (nadobudnutá v roku 2021) a žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2022. V prílohe nájdete príslušné tlačivá, ktoré je potrebné vypísané a podpísané doručiť na OcÚ do 31.01.2022.
Tlačivá budú k dispozícii aj na OcÚ.


Novoročný príhovor starostu obce
3.1.2022

Novoročný príhovor starostu obce

Prečítajte si novoročný príhovor starostu našej obce PaedDr. Rastislava Bobockého, ktorý ste mali možnosť počuť 1.1.2021 v miestnom rozhlase.


Nové číslo Podolských novín vyšlo pred vianocami
3.1.2022

Nové číslo Podolských novín vyšlo pred vianocami

Ročník XXII. číslo 1/2021, december 2021
Noviny boli rozdistribuované do každej domácnosti 21.12.2021.
Pokiaľ ste neobdržali, tak pár kusov máme ešte na OcÚ.


Vianočné prianie
23.12.2021

Vianočné prianie

Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky naplnené zdravím, šťastím, láskou a porozumením.
Ďakujeme Vám za spoluprácu a do nového roka Vám želáme pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Praje kolektív OcÚ Podolie, poslanci OZ a starosta obce


Rozdávanie darčekov: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
23.12.2021

Rozdávanie darčekov: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

V tomto predvianočnom období, ktoré je často poznačené stresom, naháňaním sa, ... je krásne si pripomenúť, že existujú dobrí ľudia, ktorí veci robia nezištne. O tom je aj celoslovenský projekt ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, ktorý sa tento rok dostal i do našej obce. Možnosť rozdať darčeky plné prekvapení od dobrých ľudí pre našich osamelých seniorov sme bez zaváhania využili. Neváhali sme a s nadšením sme ponuku od pani Prokešovej prijali. Následne starosta a pracovníčky OcÚ krabičky roznášali po našej dedine. Bolo nádherné vidieť, ako dokáže jedna krabička prekvapiť našich dedičkov a babičky, vyčariť im úsmevy na tvárach a veľakrát i slzy šťastia a dojatia.
Zopár foto po rozkliknutí ....


Do Podolia zavítal Mikuláš a opäť rozdával radosť detičkám
7.12.2021

Do Podolia zavítal Mikuláš a opäť rozdával radosť detičkám

Tak ako to býva už dlhé roky zvykom, tak aj tento rok zavítal do našej obce Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Mikuláš chodil po dedine, rozdával radosť našim detičkám, obdaroval ich darčekom a tie mu na oplátku zarecitovali alebo zaspievali nejakú peknú pesničku.
Ďakujeme rodine Macháčovej za rozdávanie radosti našim deťom.


Mikuláš bude chodiť po Podolí
24.11.2021

Mikuláš bude chodiť po Podolí

V nedeľu 5.12.2021 bude chodiť v poobedňajších hodinách (cca od 16h) po našej dedine Mikuláš a bude robiť radosť našim detičkám.

Rodičia, ktorí chcú, aby ich deti navštívil Mikuláš, vyčaroval im úsmev na tvári a obdaroval ich malým darčekom, tak sa prihláste na OcÚ, tel. č. 032/7794102 do utorka 30.11.2021.


Mesiac úcty k starším: Posedenie pre jubilantov a dôchodcov
24.10.2021

Mesiac úcty k starším: Posedenie pre jubilantov a dôchodcov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si po ročnej prestávke, s trochu pozmeneným programom pripravili opäť posedenie pre jubilantov a dôchodcov. Uskutočnilo sa 22.10.2021 v KD Podolie. O zábavu a kultúrno-hudobný program sa postarala známa hudobná skupina Hergottovci, MDH Veselka a svojim vtipným, ale občas i vážnym slovom potešil prítomných ľudový rozprávač Martin Kopor.
V úvode predniesol krásnu báseň všetkým prítomným poslanec a p. učiteľ Bohumil Čechvala. Po ňom sa prihovoril pán starosta a následne aj pán farár. Po úvodných príhovoroch už nasledoval hudobno-zábavný program, počas ktorého nechýbala zábava či smiech. Veríme, že sa všetkým prítomným páčilo.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tento kultúrny program.


V Podolí sa uskutočnil koncert skupiny FRAGILE
5.10.2021

V Podolí sa uskutočnil koncert skupiny FRAGILE

V nedeľu 3.10.2021 sa v Podolí uskutočnil dlho očakávaný a viackrát prekladaný (spôsobené covidom) koncert známej slovenskej vokálnej skupiny FRAGILE. Veríme, že diváci prežili krásny kultúrny podvečer a odchádzali s veľkou spokojnosťou. Speváci boli naozaj výborní, v závere bola atmosféra vynikajúca, čoho dôkazom bol aj záverečný „standing ovation“.
Touto cestou ďakujeme Matejovi Piscovi, ktorý bol hlavným organizátorom tohto podujatia.

toplist