Aktuality

Aktuality

V nedeľu 22.1.2023 sa uskutočnil v našej obci "DETSKÝ DEDINSKÝ KARNEVAL"
22.1.2023

V nedeľu 22.1.2023 sa uskutočnil v našej obci "DETSKÝ DEDINSKÝ KARNEVAL"

V nedeľu 22. januára 2023 sa uskutočnil v našej obci tradičný detský dedinský KARNEVAL, na ktorý sa prišlo zabaviť veľké množstvo detí. Mali sme možnosť vidieť veľmi veľa nádherných a originálnych masiek. O výbornú zábavu a program sa starali klauni z Teáter Komika, ktorí po celý čas zabávali deti, tancovali a šantili sa so všetkými. V závere nechýbala tombola. Ako no správnom karnevale býva, nemohli chýbať ani tradičné fašiangové šišky, na ktorých si istotne všetky deti dobre pochutili.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o tento výborne strávený čas venovaný našim deťom patrí veľké ĎAKUJEM!


REFERENDUM 2023
22.1.2023

REFERENDUM 2023

V sobotu 21.1.2023 sa konalo na Slovensku referendum 2023. Účasť v našej obci bola 31,74 %. Zúčastnilo sa ho 485. Odpoveď "ÁNO" dalo 472 voličov a "NIE" 3 voliči. 10 hlasov bolo neplatných.


Pozývame na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční v stredu 22.2.2023 od 8.00 - 10.00 hod. v KD Podolie
18.1.2023

Pozývame na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční v stredu 22.2.2023 od 8.00 - 10.00 hod. v KD Podolie

Pozývame na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční v stredu 22.2.2023 v priestoroch KD Podolie v čase od 8.00 do 10.00 hod.. Všetci sú vítaní, aj tí, ktorí ste ešte nedarovali, netreba mať strach. Práve naopak, Váš dobrý skutok pomôže zachrániť a zlepšiť zdravie druhým ľuďom, ktorí to potrebujú.
Tešíme sa na Vás!


Všetky deti a rodičov pozývame 22.1.2023 na Detský dedinský karneval
7.1.2023

Všetky deti a rodičov pozývame 22.1.2023 na Detský dedinský karneval

Vážení rodičia a milé deti!
V nedeľu 22.1.2023 o 15.00 hod. sa uskutoční v našej obci Dedinský KARNEVAL. Veríme, že sa prídete vyšantiť, zabaviť, zasmiať sa a hlavne sa prídete ukázať vo svojich originálnych maskách. O zábavu a sprievodný program sa postarajú klauni z Teáter komika. A samozrejme chýbať nebudú ani tradičné šišky.
Tešíme sa na Vás.


Zámer prenajať majetok : predajňa v BD č. 526
4.1.2023

Zámer prenajať majetok : predajňa v BD č. 526

Obec Podolie zverejňuje ZÁMER na prenájom voľného nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho nájmu.

Nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome súp. č. 526, postavený na par. č. KNC 788/2, k.ú. Podolie, obec Podolie, zapísané na LV 3985:
- 1-predajňa, číslo nebytového priestoru 1, v časti bytového domu A, pozostávajúca z:
a) miestnosť číslo 101 s plochou 24,86 m²
b) miestnosť číslo 102 s plochou 9,22 m²
c) miestnosť číslo 103 s plochou 1,60 m²
d) miestnosť číslo 104 s plochou 1,13 m²
e) miestnosť číslo 147 s plochou 1,55 m²
Minimálna cena nájmu je 2,60 €/ m²/mesiac.


Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2023
2.1.2023

Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2023

Vážení občania,
touto cestou by sme vám radi pripomenuli dátum, do kedy je potrebné podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti (nadobudnutá v roku 2022) a žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2023. V prílohe nájdete príslušné tlačivá, ktoré je potrebné vypísané a podpísané doručiť na OcÚ do 31.01.2023.
Tlačivá budú k dispozícii aj na OcÚ.
Pripomíname, že od roku 2023 budú mať všetci občania nad 70 rokov automatickú úľavu 10 € na poplatok za komunálny odpad. Potrebné však bude podpísať s obcou Dohodu o separovaní a kompostovaní.


Novoročný príhovor starostu obce
2.1.2023

Novoročný príhovor starostu obce

Prečítajte si novoročný príhovor starostu našej obce PaedDr. Rastislava Bobockého, ktorý ste mali možnosť počuť 1.1.2023 v miestnom rozhlase.


"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"
27.12.2022

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Obec Podolie v spolupráci s našou základnou školou sa spojili a zapojili sa do akcie "Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Vytvorené darčeky tak neputovali do cudzieho prostredia, ale boli nimi obdarení starší, osamotení ľudia, vdovy a vdovci v našej obci Podolie. Spolupráca bola natoľko plodná, že po oslovení občanov zo strany obce a rodičov zo strany školy, nastalo nesmierne a príjemné prekvapenie, ako sa k tomu ľudia a najmä rodičia postavili. Spolu sa podarilo zabaliť pre osamotených starších ľudí až 122 škatúľ tovaru od Vás. Okrem iného, žiaci 2. st. vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy maľované škatuľky s prianím, ktoré boli naplnené cukríkmi.

Následne sa pripravil na OcÚ zoznam starých ľudí s adresami a dňa 21.12.2022 sa všetky druhostupniarske triedy sa podujali škatuľky po obci poroznášať. Dôchodcovia boli prekvapení, nesmierne dojatí, veľmi vďační. A mnohým z nich sa leskli slzy v očiach.

Nádherná akcia, plná lásky, vďačnosti a dobra. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, deťom, rodičom, zamestnancom školy, pracovníkom obce za túto akciu.


Vianočné prianie
22.12.2022

Vianočné prianie

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov naplnené zdravím, šťastím, láskou a porozumením.
Ďakujeme Vám za spoluprácu a do nového roka 2023 Vám želáme pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Praje kolektív OcÚ Podolie, poslanci OZ a starosta obce


Vianočná atmosféra na vianočných trhoch v Podolí
18.12.2022

Vianočná atmosféra na vianočných trhoch v Podolí

V sobotu 17.12.2022 sa uskutočnili v našej obci tradičné VIANOČNÉ TRHY, ktoré ako naposledy, vyvrcholili koncertom skupiny ART MUSIC ORCHESTRA. Koncert bol nádherný a určite nikto nemohol ľutovať, že sa ho zúčastnil. Hudobníkom patrí veľká poklona.
Na trhoch sa mohli prítomní naladiť na vianočnú atmosféru. Počas trhov si pripravili krásne vystúpenia deti z našej materskej a základnej školy. Najskôr vystúpili deti z materskej školy, ktoré sa predviedli s nacvičenými tančekmi. Po nich nasledovali spevy žiakov 1. stupňa a následne žiakov 2. stupňa. Prítomní si vypočuli krásne koledy a vinše. Žiaci, tiež pripravili výstavu betlehemov, ktoré vyrobili. Na trhoch svoje remeselné výrobky predstavili naši remeselníci a zruční občania. Samozrejme nechýbalo varené vínko a punč, či kapustnica alebo omastený chlieb s cibuľou. Všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť tieto trhy a koncert, patrí veľké ĎAKUJEM.

toplist