Aktuality

V sobotu si deti užili športový deň detí na ihrisku OŠK
19.6.2022

V sobotu si deti užili športový deň detí na ihrisku OŠK

V sobotu 18.6.2022 sa po dvojročnej prestávke uskutočnila opäť super akcia, ktorá bola venovaná našim deťom. Sme radi, že sa športového dňa detí zúčastnilo veľké množstvo detí s rodičmi. Veríme, že sa všetkým páčilo a každý si prišiel na to svoje.
Viac po rozkliknutí ->


UPOZORNENIE! Od 1.6.2022 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2022
8.6.2022

UPOZORNENIE! Od 1.6.2022 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2022

Upozorňujeme všetkých občanov, že od najbližšieho zberu komunálneho odpadu, t.j. 13.06.2022, bude potrebné mať na smetných nádobách nalepenú novú nálepku s rokom 2022. Pokiaľ nebudete mať nálepku, tak vám komunálny odpad nebude vyvezený. Zároveň vyzývame všetkých občanov k dôslednej separácii odpadu- plasty, papier, kovy, tetrapaky, sklo, elektroodpad, ...

Elektroodpad, kuchynský olej, motorový olej, veľké množstvo skla, staré farby, batérie - stačí priniesť na zberný dvor bočnou bránou (prevádzky obce). Ostatný veľkoobjemný odpad (pohovky, koberce, PVC, ...) riešime po telefonickom rozhovore, ktorým budete usmernený a dostanete presné inštrukcie pre likvidáciu.


Pozvánka na športový deň detí na ihrisku OŠK
5.6.2022

Pozvánka na športový deň detí na ihrisku OŠK

Všetkých malých aj veľkých pozývame v sobotu 18. júna od 15.00 hod. na ihrisko OŠK stráviť nezabudnuteľné a skvelé popoludnie tak, ako to na tento športový "Deň detí" býva u nás zvykom. Pripravené sú zaujímavé súťaže, výborné atrakcie, kde si prídu na svoje všetci. Povoziť sa budete môcť napr. na vojenských autách, hasičskom aute a samozrejme nebude chýbať ani hasičská PENA. Viac na plagáte.


V Podolí sme pre všetky dievčatá a ženy postavili MÁJ
2.5.2022

V Podolí sme pre všetky dievčatá a ženy postavili MÁJ

V piatok podvečer sme pre všetky ženy a dievčatá postavili v našej obci MÁJ. Prítomní mali možnosť si pozrieť pekné vystúpenie v podaní našich detí z MŠ a ZŠ. Po ich vystúpení sme sa presunuli k máju, ktorý deti krásne vyzdobili. Po postavení mája nasledovalo vystúpenie ĽH Rovenec a FS Čakanka, ktorý sa postarali o ďalší príjemný kultúrny program večera. Po ich vystúpení hrala DH Podolanka.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tento kultúrny podvečer, pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, DH Podolanka, všetkým vystupujúcim, pani učiteľkám či žeriavnikovi M. Uhlíkovi.

Oznamy obce

27.6.2022

OBECNÝ ÚRAD

Dňa 04.07.2022 (pondelok) bude z dôvodu čerpania dovolenky Obecný úrad zatvorený.

12.12.2019

Informácia o zrealizovaní projektu "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie"

Obec Podolie zrealizovala projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Úradná tabuľa

28.6.2022

Verejná vyhláška

2929-2022 - Oznámenie o začatí stavebného konania - ELPP, s.r.o.

20.6.2022

Výzva -údržba ochranného pásma vedenia VN

Výzva -údržba ochranného pásma vedenia VN

14.6.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí
P U S Š P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
toplist