Aktuality

Rekonštrukcia cesty na ul. Ľ. Štúra na úseku od obchodu FRESH po zberný dvor
10.8.2022

Rekonštrukcia cesty na ul. Ľ. Štúra na úseku od obchodu FRESH po zberný dvor

V utorok sa začala 1. etapa kompletnej rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Ľ. Štúra od zberného dvora po obchod FRESH. Zhotoviteľ začal výkopové práce na krajnici cesty (po oboch stranách), kde sa budú osádzať najskôr obrubníky. Týmto dôjde k obmedzeniu pohybu a obmedzeniu prístupu do domov cez jestvujúce vjazdy. Taktiež bude obmedzené aj parkovanie na verejnom priestranstve. Po osadení obrubníkov sa bude frézovať povrch, následne sa vyberie podkladná vrstva do hĺbky cca 30 cm. Priečny rez cesty bude nasledovný: 20 cm CBGM (betón), 7 cm asfalt podkladný, 5 cm asfalt obrusný.
Pohyb po tejto ceste počas realizácie bude značne obmedzený. Preto Vás aj touto cestou prosíme o trpezlivosť a tolerantnosť.
Pri prejazde týmto úsekom majte zvýšenú pozornosť!


Pozývame deti a rodičov na "DETSKÚ OPEKAČKU"
1.8.2022

Pozývame deti a rodičov na "DETSKÚ OPEKAČKU"

Obec Podolie pozýva všetky detičky aj s rodičmi na Detskú opekačku, ktorá sa uskutoční dňa 05.08.2022 (piatok) o 18:00 hod. v areáli ZŠ Podolie. Pre deti sú pripravené špekačky a malé občerstvenie. Pre rodičov bude pripravený mini bufet.
Opekať budeme pred premietaním filmu.
Tešíme sa na vašu účasť.


Pozvánka na LETNÉ KINO: Čo sme komu všetci urobili
1.8.2022

Pozvánka na LETNÉ KINO: Čo sme komu všetci urobili

V piatok 5.8.2022 o 20.30 hod. sa uskutoční premietanie filmu pod holým nebom. Vsadili sme na osvedčenú francúzsku komédiu a to "Čo sme komu všetci urobili". Jedná sa o tretie pokračovanie úspešnej a vtipnej komédie. Je to tohtoročná novinka. Pre návštevníkov pripravujeme aj občerstvenie.
Odporúčame priniesť si deku, karimatku a pod. Lavičky budú zabezpečené.
Tešíme sa na vašu účasť.


Začala sa rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na Hlavnej ulici
14.7.2022

Začala sa rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na Hlavnej ulici

V utorok sa začala rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na Hlavnej ulici v úseku od Parku miniatúr po cestu na záhradky. Rekonštrukcia bude prebiehať v 3 úsekoch postupne (6-7 domov). Dôjde teda k obmedzeniu dotknutých obyvateľov, čím ich touto cestou prosíme o trpezlivosť. Autá je potrebné parkovať na druhej strane. Predpokladané ukončenie realizácie je koniec augusta.
Pri prejazde týmto úsekom majte zvýšenú pozornosť!

Oznamy obce

8.8.2022

STAVEBNÝ ÚRAD

Stavebný úrad v Podolí bude tento týždeň ZATVORENÝ.

12.12.2019

Informácia o zrealizovaní projektu "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie"

Obec Podolie zrealizovala projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Úradná tabuľa

5.8.2022

Určenie miestností na voľby a vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií

Určenie miestností na voľby a vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií

5.8.2022

Strategický dokument - OU TN_Plan rozvoja VaK TSK 2021-2027_ZS

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

20.7.2022

Vymenovanie zapisovateľa MVK

Vymenovanie zapisovateľa MVK

18.7.2022

Volebné obvody OSK a počet poslancov

Volebné obvody OSK a počet poslancov

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
toplist