Odpadové hospodárstvo

V roku 2020 sme vyseparovali 45 % z celkového obejmu odpadu! Zákonná sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2021 je 18,00 EUR/tona. K tejto sadzbe sa ešte prirátava poplatok Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti a to vo výške 36 € Spolu nás teda stojí 1 t odpadu 54 €.

Povinnosťou každého občana našej planéty je zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku.

 

Poplatok za odpad v roku 2021!


Obecným zastupiteľstvom schváleným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2019 sa poplatok zvýšil na sumu 30 € na osobu. Ale POZOR! VZN-kom chcú poslanci OZ pôsobiť na občanov motivačne, a preto bola každej domácnosti poskytnutá možnosť znížiť si tento poplatok o 5 € za určitých okolností, ktoré dokáže každý poctivý občan splniť.

Táto možnosť bola vytvorená hlavne pre občanov, ktorým záleží na našej obci, na poriadku v nej, na našej prírode, na našom zdraví a teda pre každého zodpovedného a poctivého občana. Veríme, že tony komunálneho odpadu sa v budúcom roku znížia a vo veľkom sa zvýši miera vyseparovania. Je to však hlavne na Vás!

Určite Vám je všetkým známe, že zákon je nastavený tak, že za vyseparovaný odpad sa neplatí. Máme to zdarma. Za odvoz vyseparovaného odpadu danej spoločnosti platia OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Nás to nestojí ani cent. Občas, keď sa každý druhý pondelok preveziem po našej dedine a sledujem tie vyložené smetné nádoby pred domami, tak vidím často preplnené popolnice, ktoré sa nedajú ani zatvoriť. Najhoršie na tom je, že veľakrát je na vrchu vždy nejaký plast, papier, kov a najčastejšie bioodpad. Všetko čo sa dá vytriediť. Pouvažujte, či sa to netýka aj Vás! Poobzerajte sa vždy okolo, keď budú vyvážať smeti, že kto má akú smetnú nádobu. Áno, je aj veľa takých, ktorí dávajú nádobu von raz za mesiac a aj to je poloprázdna.

Skúsme nad sebou popremýšľať a položme si každý otázku, či to separovanie stojí za to? Nie je to veľká námaha. Pomôžete sebe, obci a hlavne životnému prostrediu. Premietne sa to potom aj na tom poplatku za odpad. Pokiaľ nezačneme každý sám od seba, tak sa všetko len veľmi ťažko bude meniť. Máme možnosť mať niečo zadarmo, ale ono to v skutočnosti niečo stojí. Stojí to úsilie, ktoré veľakrát nemáme alebo nechceme mať, pretože je jednoduchšie hodiť všetko do jedného koša. Proste sme leniví! Preto chceme, aby ten, kto poctivo separuje, bol odmeňovaný, aby nedoplácal na tých, čo ten odpad neseparujú a do smetných nádob hádžu všetko od plechoviek až po bioodpad.

Zložky v smetných nádobách sú v priemere nasledovné:
- 51 % bio odpad
- 7 % papier
- 11 % plasty
- 5 % sklo
- 4 % textil
- 2 % kovy
- 2 % stavebný odpad, pozametaný štrk
- 2% tetrapaky
- 1 % nebezpečný odpad
- 15 % nevytriediteľný zvyšok / komunál


Z toho nám vyplýva, že až 85 % odpadu vieme vyseparovať! Popremýšľajte ako ste na tom vy?
Základom pre nás musí byť, aby čo najviac domácností začalo poctivo odpad separovať. Nechceme aby končil v prírode. Nechceme, aby končil v komunále. Upozorňujme sa, učme sa, pýtajme sa.

Vážení občania, verím, že každý jeden z Vás sa zodpovedne postaví pred tento problém a tiež verím, že všetci chápete zvýšenie poplatku. Ale žiaľ, tak je nastavený systém a zákon je v tomto smere nekompromisný.

K stiahnutiu

Publikované: 2.1.2014 | Aktualizácia: 20.4.2021
toplist