Poplatky za prenájom KD

Prenájom KD

Predaj:

 • malá sála s chodbou 120,00 €
 • malá sála 95,00 €
 • chodba na celý deň 35,00 €
 • chodba časť celý deň 25,00 €
 • chodba časť do 5 hod. 15,00 €

Svadba:

 • veľká sála s malou 200,00 €
 • malá sála 150,00 €

Kar:

 • malá sála 30,00 €

Rodinné oslavy:

 • malá sála 40,00 €

Stužková:

 • veľká sála 200,00 €

Diskotéky a tanečné zábavy:

 • veľká sála s malou 600,00 €

Firemné akcie:

 • do 100 ľudí 200,00 €
 • od 101 ľudí 500,00 €

 

- k cene nájomného sa pripočítavajú platby za spotrebu energie (plyn, elektrina, vodné , stočné)
- podľa aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci, čistenie obrusov a návlekov na stoličky
- občania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách a svadbách 10% zľavu.
- zamestnanci a poslanci obce majú 50% zľavu na nájomnom (nie na energiách).

Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 128/2009 z 15.12.2009.
Zodpovedná za výber nájomného: Jozefína Cagalová,

Publikované: 5.1.2019 17:43:01 | Aktualizácia: 10.1.2019 21:36:54
toplist