"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Obec Podolie v spolupráci s našou základnou školou sa spojili a zapojili sa do akcie "Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Vytvorené darčeky tak neputovali do cudzieho prostredia, ale boli nimi obdarení starší, osamotení ľudia, vdovy a vdovci v našej obci Podolie. Spolupráca bola natoľko plodná, že po oslovení občanov zo strany obce a rodičov zo strany školy, nastalo nesmierne a príjemné prekvapenie, ako sa k tomu ľudia a najmä rodičia postavili. Spolu sa podarilo zabaliť pre osamotených starších ľudí až 122 škatúľ tovaru od Vás. Okrem iného, žiaci 2. st. vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy maľované škatuľky s prianím, ktoré boli naplnené cukríkmi. Následne sa pripravil na OcÚ zoznam starých ľudí s adresami a dňa 21.12.2022 sa všetky druhostupniarske triedy sa podujali škatuľky po obci poroznášať. Dôchodcovia boli prekvapení, nesmierne dojatí, veľmi vďační. A mnohým z nich sa leskli slzy v očiach. Nádherná akcia, plná lásky, vďačnosti a dobra. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, deťom, rodičom, zamestnancom školy, pracovníkom obce za túto akciu.
Publikované: 27.12.2022 | Aktualizácia: 27.12.2022 | Zobrazené: 378
toplist