Zberný dvor

Začali sme s budovaním Zberného dvora v priestoroch prevádzok obce!

Momentálne sa zberný dvor nachádza v areáli PD Podolie, kde sú kontajnery na veľkoobjemný odpad a kontajner na sklo (nie však na autosklo).

Ak potrebujete vyhodiť:
- elektroodpad,
- pohovku, váľandu, gauč, ...
- matrace, epedy, ...
- plné vrece textilu,
- starý nábytok,
- veľkoobjemný komunálny odpad
(napr. wc, vaňa, keramika a pod.),
- stavebný odpad,
- nebezpečný odpad= postreky, farby, laky, ...
- olej- motorový, kuchynský,
- batérie, žiarovky,
- pneumatiky,
- veľké objemy papiera, plastov, skla, atď...

... zavolajte alebo príďte na OcÚ a so zamestnancom sa môžete dohodnúť kedy a kde môžete odpad priniesť. Stačí zavolať na tel. č. 032/77 94 102 alebo 0911 712 605.

Vyzývame aj tých, čo tak "radi" odhadzujú odpad do prírody, aby radšej zavolali. Keď si už robíte takú námahu, že ten odpad naložíte do auta, tak ho môžete kľudne odviezť tam, kde patrí! Potom sa na vás aspoň nebude nikto hnevať. ĎAKUJEME!

NEZNEČISŤUJME SI NAŠU PRÍRODU A BUĎME VOČI NEJ TOLERANTNÍ !

Publikované: 2.1.2019 | Aktualizácia: 10.3.2020
toplist