Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3220038 25.1.2023 Pasportizácia cintorína Podolie - Kopanice TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  490,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/03/2023 24.1.2023 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí GIT, s.r.o. 44243481  385 220,18 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/01/2023 19.1.2023 kúpa podielov: parcela registra „C“ č. 1840/2 ( záhrada ) o výmere 116 m² Rdolf Fabo, Gabriela Hadbábna, Michal Miklovič, Jaroslav Hadbábny, Božena Truhlíková   126,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361536 19.1.2023 El. energia verejné osvetlenie Žľab preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -71,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363507 19.1.2023 El. energia Podolie prevádzky - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -215,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361551 19.1.2023 El. energia verejné osvetlenie Malina - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -134,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363513 19.1.2023 El. energia Podolie 389 požiarna zbrojnica - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -13,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363509 19.1.2023 El. energia Podolie 361 čerpadlo - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -11,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363519 19.1.2023 El. energia Podolie 114 - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -0,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 13302130 19.1.2023 Plyn Podolie kultúrny dom, zdravotn. stredisko, kino, kvetinárstvo, obecný úrad, BD 409 -... Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -102,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 13304091 19.1.2023 Plyn Podolie 200 - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -15,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 13304089 19.1.2023 Plyn Podolie 114 - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  36,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363511 19.1.2023 El. energia Podolie 501 kvetinárstvo - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  797,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363505 19.1.2023 El. energia Podolie 519 kino - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  113,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361557 19.1.2023 El. energia Podolie 520 Jednota - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  10,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363517 19.1.2023 Podolie BD 526 - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  26,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363515 19.1.2023 El. energia BD 526/B - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  5,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361554 19.1.2023 El. energia obecný úrad, kultúrny dom - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  693,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361545 19.1.2023 El. energia OŠK - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  581,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361539 19.1.2023 El. energia Podolie 834 zdravotné stredisko - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  31,14 EUR 
toplist