Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3013003994 9.4.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 8280703151 9.4.2021 Telefón 3/2021 Slovak Telekom 35763469  32,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7681798868 9.4.2021 Plyn 4/2021 ZSE Energia 36677281  988,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7542497229 9.4.2021 EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2021 ZSE Energia 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7542497374 9.4.2021 EE BD 1019- VO 4/2021 ZSE Energia 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2021/018 9.4.2021 Prenájom domu smútku, chladenie - zomrelý pán Jozef Toráč Pohrebná služba MORTE 47089512  32,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000075 8.4.2021 Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 Pavol Vido 43579906  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210901 8.4.2021 Zdravotnícky overal - Testovanie COVID pre Vás, s.r.o. 53123727  107,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2103332 8.4.2021 Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID ISG / DRS, s.r.o. 31448933  74,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 210100360 8.4.2021 Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD RELM, s.r.o. 34102132  4 763,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2102000006 8.4.2021 Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD RELM, s.r.o. 34102132  148,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021029 8.4.2021 Údržba obecného rozhlasu ELMIKO - Miloš Kovačovic 17667984  238,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 202103101 8.4.2021 Kontrola hasiacich prístrojov FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. 51430347  293,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210063 8.4.2021 Prehliadka traktora po 12 mesiacoch NAJSTROJE, s.r.o. 47930284  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21603053 8.4.2021 Obedy 3/2021 Poľnohospodárske družstvo 00207161  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1340678138 8.4.2021 Paušál O2 - 3/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/039 8.4.2021 Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 CASTOR Slovakia, s.r.o 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/040 8.4.2021 Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubný technik Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/041 8.4.2021 Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/042 8.4.2021 Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 Ivana Kováčová - Záhradkárstvo 51935031  132,92 EUR 
toplist