Mesiac úcty k starším: Posedenie pre jubilantov a dôchodcov

V piatok 21.10.2022 sa uskutočnilo tradičné slávnostné posedenie pre jubilantov (60., 65., 70., 75., 80 a viac roční) a dôchodcov v našom kultúrnom dome. V tomto roku bol opäť pripravený program detí ZŠ a MŠ Podolie, vystúpenie DH Podolanka a podávala sa slávnostná večera.

Pri príchode sa každý zapísal do pamätnej knihy a obdržal od pána starostu malý darček. Posedenie začalo piesňou detí ZŠ, následne predniesol krásnu báseň pán poslanec a učiteľ v jednej osobe, Bohumil Čechvala. K všetkým pozvaným sa po tomto úvode prihovoril pán starosta, ktorý na záver poprial všetkým hlavne pevné zdravie, veľa radosti a radostných chvíľ a aby boli všetci obklopený neustále láskou. Potom už nasledoval krásny program detičiek zo ZŠ s MŠ a všetkým tak vyčarovali úsmev na tvári. Po programe nasledoval prípitok a začala sa podávať slávnostná večera, o ktorú sa postaral Martin Folajtar.

Po jedle sa všetci prítomní mohli započúvať do vystúpenia našej DH Podolanka. Veríme, že všetci sa potešili, dobre sa porozprávali so svojimi známymi a odchádzali z kultúrneho domu s dobrým pocitom.

Za prípravu a pomoc tohto posedenia ďakujeme pracovníkom a pracovníčkam OcÚ, ich rodinným príslušníkom, Martinovi Folajtarovi, žiakom a pani učiteľkám ZŠ s MŠ Podolie za nacvičený program, DH Podolanka a všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o pomoc.

Publikované: 23.10.2022 | Aktualizácia: 24.10.2022 | Zobrazené: 727
toplist