Navštívili sme a uctili sme si našich najstarších občanov Podolia (90- roční a viac) + videoreportáž

Starosta našej obce s pani hlavnou matrikárkou sa vybrali potešiť našich najstarších občanov, ktorí sa v tomto roku dožili 90 rokov a viac.
Celkovo pán starosta s pani matrikárkou navštívili 13 občanov, ktorých navštívili a prišli potešiť v tradičnom podolskom kroji. Všetkým popriali najmä pevné zdravie a poďakovali im za celoživotnú prácu v prospech našej obce a podarovali im darčekový košík. Pri tejto príležitosti sa všetci podpísali do pamätnej knihy.

Touto cestou chceme vyjadriť úctu a vďaku, aby aj naši najstarší občania vedeli a cítili, že na nich myslíme, že si ich vážime a že si vážime ich prácu v prospech našej obce. Všetkým nám ich životné príbehy môžu byť ponaučením i príkladom.
V našej obci máme celkovo 17 občanov nad 90 rokov, no nie všetci bývajú v Podolí, niektorí sú v zariadeniach pre seniorov.

VIDEOREPORTÁŽ:

1) https://terajsok.sk/2022/10/08/v-podoli-vinsovali-najstarsim-obcanom/

2) https://www.youtube.com/watch?v=yuxiggWQk8Q

Publikované: 5.10.2022 | Aktualizácia: 10.10.2022 | Zobrazené: 925
toplist