Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

čas, to je relatívny pojem. Plynie tak neúprosne rýchlo. Nevieme ho zastaviť, nevieme ho spomaliť, zostáva nám len sa prispôsobiť a nevnímať jeho rýchlosť. Človek sa nestíha ani čudovať a razom sme sa odbitím polnoci dostali na začiatok ďalšieho nového roka, tento raz s číselnou hodnotou 2022.

Starý rok bol rokom, kedy sme mali možnosť prežiť a určite aj každý prežil množstvo nezabudnuteľných chvíľ. Či už táto chvíľa trvala pár sekúnd, minút, no i možno dní či mesiacov. To je ten relatívny pojem - ČAS.

Tak ako každý rok, aj rok 2021 nám toho veľa dal, ale i vzal. Je to život a takto to v kolobehu života už chodí. Nič nie je dokonalé. Stavajme na tých dobrých základoch, na tom, čo bolo dobré a prospešné. Ale nezabúdajme ani na druhú stranu, na chyby, ktoré sme urobili, pretože to by malo byť pre nás ponaučením a hlavne povzbudením, že chceme robiť veci lepšie. Čo nám vzal rok 2021? Môže to byť čokoľvek, no určite je na mieste spomenúť si na našich blízkych, kamarátov či známych, ktorí už nie sú s nami, s ktorými nemôžeme prežívať spoločné radosti. Spomeňme si na nich.

Z pohľadu samosprávy bol predošlý rok v celku náročný, pretože popri všetkých obmedzeniach každý cítil potrebu budovať a tvoriť. Okrem rôznych povinností, ktoré mali samosprávy na pleciach, sme sa museli zamerať aj na rozvoj. Myslím, že sa to našej obci podarilo. Nie možno tak, ako by sme chceli a ako by si každý predstavoval. Možnosti sú však obmedzené a v medziach týchto obmedzení môžeme aj konať. Nikto však nevie robiť spôsobom, aby bol každý spokojný. Prečo? Lebo sme ľudia. A práve ľudia sú tí, čo posúvajú samosprávu vpred.

Je pred nami ďalších 365 dní a je len na nás ako s nimi naložíme. Verme, že bude každý deň pre nás prínosom. Prajem všetkým, aby bolo tých najlepších dní čo najviac. Aby bolo veľa šťastia či radosti a čo najmenej smútku. Prajem Vám všetkým veľa úspechov, porozumenia, aby sme mali okolo seba veľa lásky a dobrých ľudí. Buďme k sebe tolerantní a láskaví. Prajem vám veľa pracovných úspechov. Budujte, tvorte, napredujte. Prajem veľa síl a odhodlania v ťažkých časoch a hlavne prajem každému to najzákladnejšie a najdôležitejšie, a to je ZDRAVIE.

V závere mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa pričinili na rozvoji našej obce a pomáhajú ju budovať a zlepšovať. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa pričinili za spoločenské, kultúrne či duchovné obohacovanie našej obce. Ďakujem pracovníkom a pracovníčkam OcÚ, poslancom OZ a všetkým občanom našej obce za akúkoľvek pomoc a podporu, ktorú vykonali pre Podolie. Pretože MY všetci sme Podolie.

Šťastný nový rok 2021!

Publikované: 3.1.2022 | Zobrazené: 480
toplist