V našej obci sa uskutočnili tradičné oslavy SNP a pálenie vatry

V sobotu sme si v našej obci pripomenuli 78. výročie SNP. Oslavy SNP a pálenie vatry je v našej obci dlhoročná a tradičná spoločenská udalosť. V tomto roku bol pripravený bohatý program. Osláv sa zúčastnil aj zástupca z Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste n/V pán podplukovník vv. Dr. Josef Putirka.

Program začal opekačkou pre deti, pre ktoré boli pripravené špekačky a malinovka. Počas opekačky sa deti mohli povoziť na vojenských autách Tatraklubu Podolie. O hudobný doprovod sa postarala DH Podolanka. O 19.00 hod. začal oficiálny program, keď zaznela hymna SR. Nasledovala báseň v podaní pána poslanca OZ Bohumila Čechvalu. Následne sa všetkým prítomným prihovoril pán starosta Rastislav Bobocký. Po ňom nasledoval príhovor pána Josefa Putirku. Po príhovorch sa prítomní presunuli k pripravenej vatre a tú spoločne zapálili.

Po tejto oficiálnej časti nasledovala voľná zábava, o ktorú sa postarala hudobná skupina Smoliari. O 21.00 hod. sa púšťal očakávaný ohňostroj, ktorý pripravil a celý sponzoroval pán Miroslav Mrekaj. Pripravený ohňostroj bol nádherný a po skončení si vyslúžil obrovský potlesk.

Počas večera sa podával guláš za symbolickú cenu, s tým, že výťažok bude poskytnutý na nákup hračiek pre deti v našej MŠ. Vyzbieralo sa 134,40 €.

 

Touto cestou pán starosta ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie osláv SNP a celého sobotného večera. Vďaka patrí gulášmajstrovi Martinovi Gáborovi s manželkou a Eduardovi Čavojskému, pani Majke Bobockej a Zemkovej, poslancom OZ, pracovníčkam OcÚ, DH Podolanke, Tatraklubu Podolie, manželom Augustínovým, dievčatám N. Kalužovej, J. Červeňanskej a P. Čechvalovej.
V nespolednom rade ďakujeme všetkým sponzorom: Daniela Maráková, Daniel Hutta, Miroslav Mrekaj

Publikované: 6.9.2022 | Aktualizácia: 6.9.2022 | Zobrazené: 468
toplist