Uskutočnilo sa uvítanie do života novorodencov v roku 2020

V piatok 9.6.2021 sa vo svadobnej sieni OcÚ Podolie uskutočnilo slávnostné uvítanie do života našich detičiek narodených v roku 2020. Celkovo sa slávnostného uvítania zúčastnilo 18 rodičov s deťmi. Rodičia si mohli pozrieť krátky program detičiek z MŠ, ktorý pripravila pani učiteľka M. Ščepková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme aj J. Červeňanskej, ktorá sa postarala o hudobný doprovod. Na úvod prítomných privítal pán starosta, ktorý si slávnosť užíval z "druhej strany" a odovzdal slovo pani matrikárke a svojej zástupkyni D. Marákovej, ktoré sa svojimi krásnymi príhovormi prihovorili prítomným. Následne sa rodičia podpísali do pamätnej knihy a prevzali darček pre svoje ratolesti. Všetkým detičkám prajeme veľa zdravia, lásky a šťastia.
Publikované: 12.7.2021 | Zobrazené: 1235
toplist