KANALIZÁCIA - výzva

Obec Podolie vyzýva občanov, aby sa pripojili na kanalizáciu, nakoľko podľa zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách je každá domácnosť povinná pripojiť sa do 31.12.2021. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nasledovný postup: 1. Ohlásenie drobnej stavby na Obecnom úrade v Podolí podľa stavebného zákona. 2. Po udelení súhlasu zo strany obce je potrebné poslať žiadosť o pripojenie na TAVOS Piešťany 3. Potom si môžete realizovať samotnú prípojku. 4. TAVOS PN na základe Vami doručenej žiadosti posiela na kontrolu svojho pracovníka.
Publikované: 12.10.2021 | Aktualizácia: 3.1.2022 | Zobrazené: 347
toplist