Zomrelí v roku 2020 (kliknite sem)

1. Dňa 08.01.2020 zomrel náš spoluobčan Peter Gúčik vo veku 58 rokov, bytom Podolie 19. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 13.01.2020 o 15:00 hod. v kostole sv. Juraja.

2. Dňa 10.02.2020 zomrel náš spoluobčan Eduard Blažej, vo veku 83 rokov, bytom Podolie 820. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 12.02.2020 o 15:00 hod. v Kostole sv. Juraja.

3. Dňa 20.02.2020 zomrel náš spoluobčan Ing. Jozef Jurda, vo veku 84 rokov, bytom Podolie 716. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 24.02.2020 o 15:00 hod. v Kostole sv. Juraja.

4. Dňa 21.03.2020 zomrel náš spoluobčan Michal Čechvala, vo veku 71 rokov, Podolie 709. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 24.03.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Podolí v kruhu najbližších.

5. Dňa 23.03.2020 zomrela Emília Maráková, rodená Ščepková vo veku 88 rokov, Podolie 652. Posledná rozlúčka so zosnulou bola 26.03.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Podolí v kruhu najbližších.

6. Dňa 01.04.2020 zomrela Mária Ľudmila Gúčiková, rodená Fogašová vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bola 3.4.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Podolí v kruhu najbližšej rodiny.

7. Dňa 18.04.2020 zomrel náš spoluobčan Jozef Kubrický, vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 20.04.2020 o 16:00 hod. na cintoríne v Podolí v kruhu najbližších.

8. Dňa 30.4.2020 zomrel náš spoluobčan Alojz Pisca, vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 4.5.2020 o 16:00 hod. na cintoríne v Podolí v kruhu najbližšej rodiny.

9. Dňa 9.5.2020 zomrel náš spoluobčan Rudolf Moravanský, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 11.05.2020 o 11:00 hod. na cintoríne v Podolí v kruhu najbližšej rodiny.

10. Dňa 11.05.2020 zomrela naša spoluobčianka Jarmila Jurdová, rodená Mrázková vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bola 14. 05.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Podolí.

11. Dňa 15.05.2020 zomrela naša spoluobčianka Jolana Masárová, rodená Čechvalová vo veku nedožitých 92 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bola 18.05.2020 o 15:00 hod. v kostole sv. Juraja.

12. Dňa 27.5.2020 zomrel náš spoluobčan Milan Čechvala, vo veku 60 rokov, Podolie 259. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 29.05.2020 o 15:30 hod. v kostole sv. Juraja.

13. Dňa 06.07.2020 zomrela naša spoluobčianka Anna Augustínová, rodená Uhlíková, vo veku 95 rokov, bytom Podolie 816. Posledná rozlúčka so zosnulou bola vo štvrtok 09.07.2020 o 15:30 hod. v kostole sv. Juraja.

14. Dňa 11.07.2020 zomrela naša spoluobčianka Helena Vrbová, rodená Bublavá, vo veku 78 rokov, bytom Podolie 526. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v utorok 14.07.2020 o 15:00 v kostole sv. Juraja.

15. Dňa 15.08.2020 zomrel náš spoluobčan Roman Augustín, vo veku 51 rokov, bytom Podolie 563. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v piatok 21.08.2020 o 16:00 v Dome smútku v Podolí.

16. Dňa 26.08.2020 zomrela naša spoluobčianka Marta Burzová, rodená Valová, vo veku 70 rokov, bytom Podolie 712. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v piatok 28.08.2020 o 15:30 hod. v kostole sv. Juraja.

17. Dňa 01.09.2020 zomrela naša spoluobčianka Antónia Bundálová, rodená Toráčová vo veku 79 rokov, bytom Podolie 439. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v piatok 04.09.2020 o 15:00 hod. v kostole sv. Juraja.

18. Dňa 26.09.2020 zomrela naša spoluobčianka Juliana Toráčová, rodená Kollerová vo veku 85 rokov, bytom Podolie 103. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v stredu 30.09.2020 o 15:30 hod. v kostole sv. Juraja.

19. Dňa 11.10.2020 zomrela naša spoluobčianka Anna Španková, rodená Bublavá vo veku 75 rokov, bytom Podolie 332. Posledná rozlúčka so zosnulou bola vo štvrtok 15.10.2020 o 15:00 hod. v Dome smútku.

20. Dňa 17.10.2020 zomrela naša spoluobčianka Jozefa Masárová, rodená Palkechová vo veku 84 rokov, bytom Podolie 708. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v pondelok 19.10.2020 o 15:00 hod. v Dome smútku.

21. Dňa 18.10.2020 zomrela naša spoluobčianka Oľga Čechvalová, rodená Hrabinová vo veku 69 rokov, bytom Podolie 709. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v stredu 21.10.2020 o 15:00 hod. v Dome smútku.

22. Dňa 21.10.2020 zomrel náš spoluobčan Ján Tomášek, vo veku 67 rokov, bytom Podolie 683. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v piatok 23.10.2020 o 10:30 hod. v Dome smútku v Podolí.

23. Dňa 23.10.2020 zomrel náš spoluobčan Marián Homola, vo veku 74 rokov, bytom Podolie 35. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v stredu o 28.10.2020 o 15 hod. pri Dome smútku v Podolí.

24. Dňa 15.11.2020 zomrel náš spoluobčan Peter Masár, vo veku 61 rokov, bytom Podolie 390. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v pondelok 23.11.2020 o 15:00 hod. pri Dome smútku v Podolí.

25. Dňa 25.11.2020 zomrela naša spoluobčianka Irena Čechvalová, rodená Košútová, vo veku 92 rokov, bytom Podolie 126. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v piatok 27.11.2020 o 14:30 hod. v kostole sv. Juraja.

26. Dňa 25.11.2018 zomrel náš spoluobčan Dušan Bartek, vo veku 81 rokov, bytom Podolie 950. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v pondelok 30.11.2020 o 13:00 hod. v dome smútku v Podolí na Kopaniciach.

27. Dňa 02.12.2020 zomrel náš spoluobčan Vladimír Bublavý, vo veku 71 rokov, bytom Podolie 792. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v piatok 04.12.2020 o 14:00 hod. v kostole sv. Juraja.

28. Dňa 12.12.2020 zomrela naša spoluobčianka Helena Matyášová, rodená Čechvalová, vo veku 79 rokov, bytom Podolie 556. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v piatok 18.12.2020 o 14:00 v kostole sv. Juraja.

29. Dňa 28.12.2020 zomrel náš spoluobčan Ján Krška, vo veku 51 rokov, bytom Podolie 595. Posledná rozlúčka so zosnulým bola vo štvrtok 31.12.2020 o 11:00 hod. v Dome smútku v Podolí.

30. Dňa 30.12.2020 zomrela naša spoluobčianka Anna Bajdíková, rodená Masárová, vo veku 75 rokov, bytom Podolie 774. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v pondelok 04.01.2021 o 14:30 hod. v Dome smútku.

Publikované: 10.1.2020 | Aktualizácia: 19.1.2021 | Zobrazené: 5463
toplist