Zvozový kalendár na separovaný zber na II. polrok je k dispozícii

PAPIER- 240 l nádoby, ktoré vyložíte pred svoj dom; modré kontajnery (Zberný dvor, Kopanice)

- štvrtok 22.07.2021
- štvrtok 01.10.2021
- piatok 26.11.2021

* večer pred zvozom si vyložte 240l nádoby pred svoj dom


PLASTY- vrecia, ktoré vyložíte pred svoj dom;

- utorok 06.07.2021
- utorok 17.08.2021
- utorok 28.09.2021
- utorok 09.11.2021
- utorok 21.12.2021

* v pondelok večer si vyložte vrecia pred svoj dom

 

SKLO- kontajnery pri Jednote v Korytnom, prevádzky, škola, Kopanice, Slnečná ul., za Kultúrnym domom

- piatok 16.07.2021
- piatok 20.08.2021
- piatok 01.10.2021
- piatok 05.11.2021
- piatok 10.12.2021

TETRAPAKY- kontajner na Zbernom dvore, pri Jednote v Korytnom, Kopanice, v areáli školy

- pondelok 12.07.2021
- pondelok 23.08.2021
- streda 20.10.2021
- pondelok 13.12.2021

KOVY- kontajner pri Jednote v Korytnom, Kopanice, škola, bytovka FRESH, prevádzky obce, Slnečná

- streda 21.07.2021
- piatok 03.09.2021
- štvrtok 28.10.2021
- streda 15.12.2021

ŽIADAME VŠETKÝCH OBČANOV O DÔSLEDNÉ TRIEDENIE ODPADU! Pripomíname, že zber separovaného odpadu je ZDARMA!

Tým, že separujeme chránime našu prírodu a životné prostredie.

K stiahnutiu

Publikované: 24.6.2021 | Aktualizácia: 28.6.2021 | Zobrazené: 852
toplist