Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1    
Predmet : Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej "dodatok") je úprava spôsobu fakturácie. 
Partner: GOODWILL plus, a.s.
IČO: 36304735
Adresa: Slovanská 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum zverejnenia: 5.5.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.5.2011 
Dátum účinnosti: 5.5.2011 
Platnosť do:  
  Dodatok č.1, Veľkosť: 1.05 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Podolie

Faktúra: Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2011

toplist