Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7458359242 31.8.2015 Zálohová platba za EE - 8/2015 čerpadlo ZSE Energia, a.s. 36677281  70,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458360398 31.8.2015 Zálohová platba za EE 8/2015 - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  23,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458361432 31.8.2015 Zálohová platba za EE 8/2015 - RD 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  100,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7419979376 31.8.2015 Zálohová platba za plyn 8/2015 - Kino, KD, ZS, PT, RD, OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281  1 862,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458402727 7.9.2015 Zálohová platba za EE 9/2015 - čerpadlo ZSE Energia, a.s. 36677281  70,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458404901 7.9.2015 Zálohová platba za EE 9/2015 - RD 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  100,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458403879 7.9.2015 Zálohová platba za EE 9/2015 - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  23,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458403878 7.9.2015 Zálohová platba za EE 9/2015 - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo ZSE Energia, a.s. 36677281  29,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458393899 7.9.2015 Zálohová platba za EE 9/2015 - OcÚ, KD, Kino, VO, Zvonica, , PZ, DS ZSE Energia, a.s. 36677281  2 327,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458393898 7.9.2015 Zálohová platba za EE 9/2015 - ZS ZSE Energia, a.s. 36677281  209,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 7170778001 21.9.2015 Nedoplatok EE - OŠK od 1.1.2015 do 2.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  483,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7210693234 21.9.2015 Preplatok EE - ZS od 30.4.2015 do 2.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -133,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7210693235 21.9.2015 Preplatok EE - VO Malina od1.1.2015 do 1.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -744,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7468290944 12.10.2015 Zálohová platba na EE - VO 10/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 319,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7428842369 12.10.2015 Zálohová platba na EE - KD, DS, PZ, zvonica, BD 526/A,B, RD 409 - 10/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  382,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230635010 13.10.2015 Vyúčtovacia FA za EE - RD 409 od 1.1.2015 do 30.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -141,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220669581 13.10.2015 Vyúčtovacia FA za EE garáže od 1.1.2015 do 30.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -19,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220669580 13.10.2015 Vyúčtovacia FA za EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2015 do 30.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -22,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200718518 13.10.2015 Vyúčtovacia FA za EE čerpadlo od 1.1.2015 do 30.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -54,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7180758658 13.10.2015 Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A, B, zvonica kopanice, kino, PZ, DS, od 1.1.2015 do 30.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -160,60 EUR 
toplist