Novoročný príhovor starostu obce

 Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví, nespomalí, je čas.

Milí spoluobčania,

tam, kde sa niečo končí, je momentom, kde sa opäť niečo nové začína. Dnes stojíme na prahu nového roka 2023 a teraz je len na nás, ako sa rozhodneme, aby sme tou správnou nohou vykročili vpred. Nemusíme mať prehnané a veľké predsavzatia či očakávania. Nechajme čas plynúť a žime a konajme tak, aby sme boli my a všetci vôkol nás čo najviac spokojní.

Zvykli sme si hovoriť, že Nový rok sa spája s predsavzatiami, novými plánmi a cieľmi, ktoré by sme chceli docieliť v každej oblasti života. Áno, hľadáme čas a miesto, kde by sme mohli takpovediac začať od znova. Nový rok sa týmto časom, i miestom stal. Taktiež je aj časom hodnotenia toho čo sme prežili a vykonali v predošlom období, predošlom roku.

Život každého človeka je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré, radostné a veselé. Na strane druhej sú to aj tie menej šťastné, dokonca smutné. Touto cestou vyjadrujem povzbudenie, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom, pekným slovom a aby sme každý rozdávali radosť vôkol nás. Sú to na prvý pohľad maličkosti, ktoré však dokážu hýbať svetom.

Nezabúdajme preto, že svet sa z takýchto maličkostí skladá a keď tie maličkosti postupne spojíme do celku, zistíme, že vznikla veľká vec. Tešme sa z maličkostí a potom budeme šťastní. Neočakávajme iba veľké veci, nesnažme sa budovať iba veľké veci, pretože správna cesta a dokonalá cesta spočíva v postupnom budovaní a zväčšovaní malých vecí. A z nich následne vznikne veľká.

Z pohľadu obce si prajem, aby aj nasledujúci rok bol rokom budovania a zveľaďovania našej obce. Čakajú nás ďalšie výzvy, no i nástrahy, s ktorými sa musíme popasovať. Iba spoločnými silami budeme napredovať a posúvať sa vpred. Musím však podotknúť, že všetko v rámci možností, ktoré máme. V tomto roku nás čakajú dva veľké projekty a to rekonštrukcia miestnych komunikácií cez projekt „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“ a rekonštrukcia budovy materskej školy cez projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Podolí“. Samozrejme okrem týchto projektov budeme pracovať aj na "maličkostiach", z ktorých postupne môžu vzniknúť veľké veci.

Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o pomoc a rozvoj obce. Ďakujem všetkým poslancom OZ a pracovníkom OcÚ za vykonanú prácu pre našu obec a hlavne pre Vás. Chcem sa tiež osobitne poďakovať aj všetkým poslancom, ktorí už nekandidovali, za ich obetavú prácu počas obdobia, ktoré strávili v OZ.

Verím, že rok 2023 bude opäť o kúsok lepší ako ten predchádzajúci. Spoločne s poslancami OZ sa budeme usilovať o to, aby rozhodnutia, ktoré urobíme, boli správne, zodpovedné a spravodlivé. Verím, že sa nám spoločne bude dariť napĺňať všetky predsavzatia, stanovené ciele a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej obce.

Do nového roka prajem a želám všetkým správne rozhodnutia, porozumenie a odhodlanie pracovať. Nech máme voči sebe navzájom slušnosť, prajnosť a ohľaduplnosť. Prajem Vám v novom roku, aby to bol rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a prajem veľa energie a elánu do každého dňa. Všetkým prajem veľmi veľa lásky, radosti, šťastia, síl a hlavne to najdôležitejšie v živote každého z nás, a to, pevné zdravie Vám a vašim rodinám.

Publikované: 2.1.2023 | Zobrazené: 149
toplist