Oslava 25.a 50. výročí sobášov našich spoluobčanov

V piatok 7.6.2023 boli pozvaní do sobášnej siene v obci Podolie všetky manželské páry, ktoré v roku 2024 oslávili/oslávia svoje 25. a 50. výročie sobáša. 25. výročie spoločného manželstvaa tento rok oslavuje 5 párov a 50. výročie sobáša oslavujú 4 manželské páry.

Prítomným sa slávnostne prihovoril pán starosta obce a pani matrikárka. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov bolo pre manželské páry pripravené pohostenie. Všetkým manželským párom prajeme ešte veľa zdravia a láskou naplnené obdobie, ktoré je pred nimi.

Publikované: 9.6.2024 | Aktualizácia: 9.6.2024 | Zobrazené: 779
toplist