Rekonštrukcia cesty na ul. Ľ. Štúra na úseku od obchodu FRESH po zberný dvor

V utorok sa začala 1. etapa kompletnej rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Ľ. Štúra od zberného dvora po obchod FRESH. Zhotoviteľ začal výkopové práce na krajnici cesty (po oboch stranách), kde sa budú osádzať najskôr obrubníky. Týmto dôjde k obmedzeniu pohybu a obmedzeniu prístupu do domov cez jestvujúce vjazdy. Taktiež bude obmedzené aj parkovanie na verejnom priestranstve. Po osadení obrubníkov sa bude frézovať povrch, následne sa vyberie podkladná vrstva do hĺbky cca 30 cm. Priečny rez cesty bude nasledovný: 20 cm CBGM (betón), 7 cm asfalt podkladný, 5 cm asfalt obrusný. Pohyb po tejto ceste počas realizácie bude značne obmedzený. Preto Vás aj touto cestou prosíme o trpezlivosť a tolerantnosť. Pri prejazde týmto úsekom majte zvýšenú pozornosť!
Publikované: 10.8.2022 | Zobrazené: 205
toplist