RNDr. Daniela Maráková

201812142231040.dsc-0019

RNDr. Daniela Maráková

Funkcie
1. zástupca starostu
2. predseda Komisie legislatívnej, finančnej a majetkovej
3. sobášne a iné obrady
4. poverená zvolávať zastupiteľstvo z radov poslancov

kontakt
e-mail:

Publikované: 14.12.2018 | Aktualizácia: 19.1.2019
toplist