Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 06-25/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného úradu 1/2011 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  -33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0000116036 21.2.2011 Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká Podielnické družstvo "POVAŽIE" 00207187  117,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110091 21.2.2011 Stavebný materiál - OŠK Royaldom, s.r.o. 44590270  12,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 001 22.2.2011 Dvere na zvonicu korytné Drevovýroba, Porubská Mariana 45426031  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111104267 22.2.2011 Prenájom rohože do KD CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  13,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110106 22.2.2011 Stavebný materiál - OŠK Royaldom, s.r.o. 44590270  109,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 23.2.2011 Paušál Orange 10.2.2011 - 9.3.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  55,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0000116041 25.2.2011 Vývoz kontajnerov Podielnické družstvo "POVAŽIE" 00207187  189,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111104806 25.2.2011 Licencia na hudobné diela na rok 2011 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 74643/2011 25.2.2011 Publikácie - Čo má vedieť mzdová úštovníčka ročník 2011 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101662609 28.2.2011 Paušál T mobil 22.1.2011 - 21.2.2011 Slovak Telecom, a.s. 35763469  22,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 31110007 2.3.2011 Úpravna vody - vodný zdroj OLBEST s.r.o. 25377680  924,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/11 2.3.2011 Kamenivo - vodný zdroj STINEX s.r.o. 36295370  44,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011068 2.3.2011 Novomestský spravodajca ročník 2011 Mestské kultúrne stredisko 00350702  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990852 3.3.2011 Plyn RD č.409 3/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  309,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 318 7.3.2011 Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2011 Kaderníctvo Martina Pätnická 43833616  111,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 319 7.3.2011 Nájom za nebytové priestory - Kvetinárstvo 3/2011 Kvetinárstvo Zuzana Horváthová 37509870  96,93 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 321 7.3.2011 Nájom za nebytové priestory - Lekáreň 3/2011 Mgr. Marcela Fescuová 34001701  247,93 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 320 7.3.2011 Nájom za nebytové priestory - EKOPROFIT 3/2011 Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik 11775238  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 322 7.3.2011 Nájom za nebytové priestory - zubná ambulancia 3/2011 MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
toplist