Aktuality

Aktuality

Vianočné prianie
23.12.2021

Vianočné prianie

Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky naplnené zdravím, šťastím, láskou a porozumením.
Ďakujeme Vám za spoluprácu a do nového roka Vám želáme pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Praje kolektív OcÚ Podolie, poslanci OZ a starosta obce


Rozdávanie darčekov: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
23.12.2021

Rozdávanie darčekov: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

V tomto predvianočnom období, ktoré je často poznačené stresom, naháňaním sa, ... je krásne si pripomenúť, že existujú dobrí ľudia, ktorí veci robia nezištne. O tom je aj celoslovenský projekt ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, ktorý sa tento rok dostal i do našej obce. Možnosť rozdať darčeky plné prekvapení od dobrých ľudí pre našich osamelých seniorov sme bez zaváhania využili. Neváhali sme a s nadšením sme ponuku od pani Prokešovej prijali. Následne starosta a pracovníčky OcÚ krabičky roznášali po našej dedine. Bolo nádherné vidieť, ako dokáže jedna krabička prekvapiť našich dedičkov a babičky, vyčariť im úsmevy na tvárach a veľakrát i slzy šťastia a dojatia.
Zopár foto po rozkliknutí ....


Do Podolia zavítal Mikuláš a opäť rozdával radosť detičkám
7.12.2021

Do Podolia zavítal Mikuláš a opäť rozdával radosť detičkám

Tak ako to býva už dlhé roky zvykom, tak aj tento rok zavítal do našej obce Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Mikuláš chodil po dedine, rozdával radosť našim detičkám, obdaroval ich darčekom a tie mu na oplátku zarecitovali alebo zaspievali nejakú peknú pesničku.
Ďakujeme rodine Macháčovej za rozdávanie radosti našim deťom.


Mikuláš bude chodiť po Podolí
24.11.2021

Mikuláš bude chodiť po Podolí

V nedeľu 5.12.2021 bude chodiť v poobedňajších hodinách (cca od 16h) po našej dedine Mikuláš a bude robiť radosť našim detičkám.

Rodičia, ktorí chcú, aby ich deti navštívil Mikuláš, vyčaroval im úsmev na tvári a obdaroval ich malým darčekom, tak sa prihláste na OcÚ, tel. č. 032/7794102 do utorka 30.11.2021.


Mesiac úcty k starším: Posedenie pre jubilantov a dôchodcov
24.10.2021

Mesiac úcty k starším: Posedenie pre jubilantov a dôchodcov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si po ročnej prestávke, s trochu pozmeneným programom pripravili opäť posedenie pre jubilantov a dôchodcov. Uskutočnilo sa 22.10.2021 v KD Podolie. O zábavu a kultúrno-hudobný program sa postarala známa hudobná skupina Hergottovci, MDH Veselka a svojim vtipným, ale občas i vážnym slovom potešil prítomných ľudový rozprávač Martin Kopor.
V úvode predniesol krásnu báseň všetkým prítomným poslanec a p. učiteľ Bohumil Čechvala. Po ňom sa prihovoril pán starosta a následne aj pán farár. Po úvodných príhovoroch už nasledoval hudobno-zábavný program, počas ktorého nechýbala zábava či smiech. Veríme, že sa všetkým prítomným páčilo.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tento kultúrny program.


V Podolí sa uskutočnil koncert skupiny FRAGILE
5.10.2021

V Podolí sa uskutočnil koncert skupiny FRAGILE

V nedeľu 3.10.2021 sa v Podolí uskutočnil dlho očakávaný a viackrát prekladaný (spôsobené covidom) koncert známej slovenskej vokálnej skupiny FRAGILE. Veríme, že diváci prežili krásny kultúrny podvečer a odchádzali s veľkou spokojnosťou. Speváci boli naozaj výborní, v závere bola atmosféra vynikajúca, čoho dôkazom bol aj záverečný „standing ovation“.
Touto cestou ďakujeme Matejovi Piscovi, ktorý bol hlavným organizátorom tohto podujatia.


Uskutočnilo sa divadelné predstavenie "Všetko o ženách"
13.9.2021

Uskutočnilo sa divadelné predstavenie "Všetko o ženách"

V nedeľu 26.09.2021 o 16.00 hod. sa v našom kine predstavili herci z Divadielka Galéria a zahrali vtipnú komédiu s názvom "Všetko o ženách".
Prítomní diváci mali možnosť v piatich príbehoch nazrieť do duše ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev.
Diváci, ktorí prišli pozrieť a nezanevreli na kultúru v Podolí mali istotne krásny zážitok a odchádzali zo sály s veľkou spokojnosťou.


V sobotu sme oslávili 77. výročie SNP
30.8.2021

V sobotu sme oslávili 77. výročie SNP

V sobotu sa uskutočnila spomienková slávnosť 77. výročia SNP za účasti vojakov zo Zväzu protifašistických bojovníkov a pálenie vatry. Okrem toho bol pripravený aj program pre deti a rodiny a taktiež aj športových priaznivcov. Od 17h bol futbalový zápas počas, ktorého bol pre deti a rodiny pripravený sprievodný program. Deti sa mohli povoziť na vojenských autách a hasičskej Tatre 815. O 19.30 hod. DH Podolanka zahrala hymnu a začala sa oficiálna časť osláv 77. výročia SNP.


Pozvánka na 77. výročie SNP, pálenie vatry a "rozlúčku s letom
20.8.2021

Pozvánka na 77. výročie SNP, pálenie vatry a "rozlúčku s letom

Po ročnej prestávke je pripravená tradičná spoločenská akcia. Tento raz to bude oslava SNP/pálenie vatry spojená s predvedeným vojenskej techniky a hasičskej techniky. Deti sa budú môcť na nej aj povoziť. Technika dorazí o 16.30 k štadiónu OŠK. Taktiež bude v tento deň od 17.00 hod. aj majstrovský futbalový zápas V. ligy sever Podolie - V. Uherce. Slávnostné otvorenie osláv 77. výročia SNP bude o 19.30 hod. (DH Podolanka, príhovory) a vatra sa bude páliť o 20.00 hod.. Deti si budú môcť opekať od 18.30 hod., špekačky a malinovka budú pripravené (samozrejme zdarma). Guláš a víno sa bude podávať po zapálení vatry (po 20h)
Okrem toho je pripravená aj zábava "ROZLÚČKA S LETOM"


Uskutočnilo sa uvítanie do života novorodencov v roku 2020
12.7.2021

Uskutočnilo sa uvítanie do života novorodencov v roku 2020

V piatok 9.6.2021 sa vo svadobnej sieni OcÚ Podolie uskutočnilo slávnostné uvítanie do života našich detičiek narodených v roku 2020. Celkovo sa slávnostného uvítania zúčastnilo 18 rodičov s deťmi. Rodičia si mohli pozrieť krátky program detičiek z MŠ, ktorý pripravila pani učiteľka M. Ščepková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme aj J. Červeňanskej, ktorá sa postarala o hudobný doprovod.
Na úvod prítomných privítal pán starosta, ktorý si slávnosť užíval z "druhej strany" a odovzdal slovo pani matrikárke a svojej zástupkyni D. Marákovej, ktoré sa svojimi krásnymi príhovormi prihovorili prítomným. Následne sa rodičia podpísali do pamätnej knihy a prevzali darček pre svoje ratolesti.
Všetkým detičkám prajeme veľa zdravia, lásky a šťastia.

toplist