Aktuality

Aktuality

Pozývame Vás na oslavy SNP a pálenie vatry
29.8.2022

Pozývame Vás na oslavy SNP a pálenie vatry

Srdečne Vás všetkých pozývame v sobotu 3.9.2022 na tradičné oslavy SNP a pálenie VATRY v našej obci. V tomto roku sme si pripravili aj tanečnú zábavu, keďže do tanca bude hrať hudobná skupina SMOLIARI. Začíname od 18.00 hod. opekačkou pre deti, tiež sa v plnej kráse predstaví Podolská hasičská Tatra 148 a deti sa povozia aj na vojenskom aute. O 19.00 hod. budú slávnostné príhovory, hudobný doprovod DH Podolanka a následné zapálenie vatry. Od 19.30 hod. voľná zábava. O 21.00 hod. sa bude púšťať ohňostroj.
Veríme, že sa prídete zabaviť a spoločne ukončíme leto tancom. Tešíme sa na vašu účasť.


Medzinárodné majstrovstvá SR a CZ v orbe konským dvojzáprahom a stretnutie zberateľov historických, vojenských a poľnohospodárskych strojov
17.8.2022

Medzinárodné majstrovstvá SR a CZ v orbe konským dvojzáprahom a stretnutie zberateľov historických, vojenských a poľnohospodárskych strojov

V sobotu 27.08.2022 sa uskutočnia v našej obci Medzinárodné majstrovstvá SR a CZ v orbe konským dvojzáprahom a taktiež aj stretnutie zberateľov historických, vojenských a poľnohospodárskych strojov továrenskej a domácej výroby. Akcia sa uskutoční na "Dolnom poli", t.j. za PD Podolie. Program začína o 9.00 hod. sprievodom po dedine a o 10.00 hod. bude slávnostné zahájenie.
Všetkých Vás srdečne pozývame.
Viac na plagáte ->


Rekonštrukcia cesty na ul. Ľ. Štúra na úseku od obchodu FRESH po zberný dvor
10.8.2022

Rekonštrukcia cesty na ul. Ľ. Štúra na úseku od obchodu FRESH po zberný dvor

V utorok sa začala 1. etapa kompletnej rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Ľ. Štúra od zberného dvora po obchod FRESH. Zhotoviteľ začal výkopové práce na krajnici cesty (po oboch stranách), kde sa budú osádzať najskôr obrubníky. Týmto dôjde k obmedzeniu pohybu a obmedzeniu prístupu do domov cez jestvujúce vjazdy. Taktiež bude obmedzené aj parkovanie na verejnom priestranstve. Po osadení obrubníkov sa bude frézovať povrch, následne sa vyberie podkladná vrstva do hĺbky cca 30 cm. Priečny rez cesty bude nasledovný: 20 cm CBGM (betón), 7 cm asfalt podkladný, 5 cm asfalt obrusný.
Pohyb po tejto ceste počas realizácie bude značne obmedzený. Preto Vás aj touto cestou prosíme o trpezlivosť a tolerantnosť.
Pri prejazde týmto úsekom majte zvýšenú pozornosť!


Pozývame deti a rodičov na "DETSKÚ OPEKAČKU"
1.8.2022

Pozývame deti a rodičov na "DETSKÚ OPEKAČKU"

Obec Podolie pozýva všetky detičky aj s rodičmi na Detskú opekačku, ktorá sa uskutoční dňa 05.08.2022 (piatok) o 18:00 hod. v areáli ZŠ Podolie. Pre deti sú pripravené špekačky a malé občerstvenie. Pre rodičov bude pripravený mini bufet.
Opekať budeme pred premietaním filmu.
Tešíme sa na vašu účasť.


Pozvánka na LETNÉ KINO: Čo sme komu všetci urobili
1.8.2022

Pozvánka na LETNÉ KINO: Čo sme komu všetci urobili

V piatok 5.8.2022 o 20.30 hod. sa uskutoční premietanie filmu pod holým nebom. Vsadili sme na osvedčenú francúzsku komédiu a to "Čo sme komu všetci urobili". Jedná sa o tretie pokračovanie úspešnej a vtipnej komédie. Je to tohtoročná novinka. Pre návštevníkov pripravujeme aj občerstvenie.
Odporúčame priniesť si deku, karimatku a pod. Lavičky budú zabezpečené.
Tešíme sa na vašu účasť.


Začala sa rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na Hlavnej ulici
14.7.2022

Začala sa rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na Hlavnej ulici

V utorok sa začala rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na Hlavnej ulici v úseku od Parku miniatúr po cestu na záhradky. Rekonštrukcia bude prebiehať v 3 úsekoch postupne (6-7 domov). Dôjde teda k obmedzeniu dotknutých obyvateľov, čím ich touto cestou prosíme o trpezlivosť. Autá je potrebné parkovať na druhej strane. Predpokladané ukončenie realizácie je koniec augusta.
Pri prejazde týmto úsekom majte zvýšenú pozornosť!


Oslava 25., 50. a 60. výročí sobášov našich spoluobčanov
3.7.2022

Oslava 25., 50. a 60. výročí sobášov našich spoluobčanov

V piatok 1.7.2022 sme po dvoch rokoch pozvali do sobášnej siene v obci Podolie všetky manželské páry, ktoré v rokoch 2020, 2021 a 2022 oslávili/oslávia svoje 25., 50. a 60. výročie sobáša. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa im prihovoril starosta obce a pani matrikárka. Prítomní si tiež vypočuli krásne piesne v podaní speváčok: Augustínová A., Bobocká, Palkovičová, Augustínová B. s hudobným doprovodom J. Červeňanskej. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov bolo pre manželské páry pripravené malé pohostenie v malej sále.


Uvítanie do života novorodencov narodených v roku 2021
3.7.2022

Uvítanie do života novorodencov narodených v roku 2021

V piatok 1.7.2022 sa vo svadobnej sieni OcÚ Podolie uskutočnilo slávnostné uvítanie do života našich detičiek, ktoré sa narodili v roku 2021. V úvode si pozvaní rodičia mohli pozrieť krátky program detičiek z MŠ, ktorý pripravila pani učiteľka M. Ščepková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme aj J. Červeňanskej, ktorá sa postarala o hudobný doprovod.
Na úvod prítomných privítala pani matrikárka a následne sa k prítomným prihovoril pán starosta. Po príhovore a programe detí nasledoval slávnostný zápis rodičov do pamätnej knihy a prevzatie darčeka pre svoje ratolesti.
Všetkým detičkám prajeme veľa zdravia, lásky a šťastia.


V sobotu si deti užili športový deň detí na ihrisku OŠK
19.6.2022

V sobotu si deti užili športový deň detí na ihrisku OŠK

V sobotu 18.6.2022 sa po dvojročnej prestávke uskutočnila opäť super akcia, ktorá bola venovaná našim deťom. Sme radi, že sa športového dňa detí zúčastnilo veľké množstvo detí s rodičmi. Veríme, že sa všetkým páčilo a každý si prišiel na to svoje.
Viac po rozkliknutí ->


UPOZORNENIE! Od 1.6.2022 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2022
8.6.2022

UPOZORNENIE! Od 1.6.2022 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2022

Upozorňujeme všetkých občanov, že od najbližšieho zberu komunálneho odpadu, t.j. 13.06.2022, bude potrebné mať na smetných nádobách nalepenú novú nálepku s rokom 2022. Pokiaľ nebudete mať nálepku, tak vám komunálny odpad nebude vyvezený. Zároveň vyzývame všetkých občanov k dôslednej separácii odpadu- plasty, papier, kovy, tetrapaky, sklo, elektroodpad, ...

Elektroodpad, kuchynský olej, motorový olej, veľké množstvo skla, staré farby, batérie - stačí priniesť na zberný dvor bočnou bránou (prevádzky obce). Ostatný veľkoobjemný odpad (pohovky, koberce, PVC, ...) riešime po telefonickom rozhovore, ktorým budete usmernený a dostanete presné inštrukcie pre likvidáciu.

toplist