Aktuality

Aktuality

V nedeľu 22.1.2023 sa uskutočnil v našej obci "DETSKÝ DEDINSKÝ KARNEVAL"
22.1.2023

V nedeľu 22.1.2023 sa uskutočnil v našej obci "DETSKÝ DEDINSKÝ KARNEVAL"

V nedeľu 22. januára 2023 sa uskutočnil v našej obci tradičný detský dedinský KARNEVAL, na ktorý sa prišlo zabaviť veľké množstvo detí. Mali sme možnosť vidieť veľmi veľa nádherných a originálnych masiek. O výbornú zábavu a program sa starali klauni z Teáter Komika, ktorí po celý čas zabávali deti, tancovali a šantili sa so všetkými. V závere nechýbala tombola. Ako no správnom karnevale býva, nemohli chýbať ani tradičné fašiangové šišky, na ktorých si istotne všetky deti dobre pochutili.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o tento výborne strávený čas venovaný našim deťom patrí veľké ĎAKUJEM!


REFERENDUM 2023
22.1.2023

REFERENDUM 2023

V sobotu 21.1.2023 sa konalo na Slovensku referendum 2023. Účasť v našej obci bola 31,74 %. Zúčastnilo sa ho 485. Odpoveď "ÁNO" dalo 472 voličov a "NIE" 3 voliči. 10 hlasov bolo neplatných.


Všetky deti a rodičov pozývame 22.1.2023 na Detský dedinský karneval
7.1.2023

Všetky deti a rodičov pozývame 22.1.2023 na Detský dedinský karneval

Vážení rodičia a milé deti!
V nedeľu 22.1.2023 o 15.00 hod. sa uskutoční v našej obci Dedinský KARNEVAL. Veríme, že sa prídete vyšantiť, zabaviť, zasmiať sa a hlavne sa prídete ukázať vo svojich originálnych maskách. O zábavu a sprievodný program sa postarajú klauni z Teáter komika. A samozrejme chýbať nebudú ani tradičné šišky.
Tešíme sa na Vás.


Zámer prenajať majetok : predajňa v BD č. 526
4.1.2023

Zámer prenajať majetok : predajňa v BD č. 526

Obec Podolie zverejňuje ZÁMER na prenájom voľného nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho nájmu.

Nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome súp. č. 526, postavený na par. č. KNC 788/2, k.ú. Podolie, obec Podolie, zapísané na LV 3985:
- 1-predajňa, číslo nebytového priestoru 1, v časti bytového domu A, pozostávajúca z:
a) miestnosť číslo 101 s plochou 24,86 m²
b) miestnosť číslo 102 s plochou 9,22 m²
c) miestnosť číslo 103 s plochou 1,60 m²
d) miestnosť číslo 104 s plochou 1,13 m²
e) miestnosť číslo 147 s plochou 1,55 m²
Minimálna cena nájmu je 2,60 €/ m²/mesiac.


Novoročný príhovor starostu obce
2.1.2023

Novoročný príhovor starostu obce

Prečítajte si novoročný príhovor starostu našej obce PaedDr. Rastislava Bobockého, ktorý ste mali možnosť počuť 1.1.2023 v miestnom rozhlase.


"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"
27.12.2022

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Obec Podolie v spolupráci s našou základnou školou sa spojili a zapojili sa do akcie "Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Vytvorené darčeky tak neputovali do cudzieho prostredia, ale boli nimi obdarení starší, osamotení ľudia, vdovy a vdovci v našej obci Podolie. Spolupráca bola natoľko plodná, že po oslovení občanov zo strany obce a rodičov zo strany školy, nastalo nesmierne a príjemné prekvapenie, ako sa k tomu ľudia a najmä rodičia postavili. Spolu sa podarilo zabaliť pre osamotených starších ľudí až 122 škatúľ tovaru od Vás. Okrem iného, žiaci 2. st. vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy maľované škatuľky s prianím, ktoré boli naplnené cukríkmi.

Následne sa pripravil na OcÚ zoznam starých ľudí s adresami a dňa 21.12.2022 sa všetky druhostupniarske triedy sa podujali škatuľky po obci poroznášať. Dôchodcovia boli prekvapení, nesmierne dojatí, veľmi vďační. A mnohým z nich sa leskli slzy v očiach.

Nádherná akcia, plná lásky, vďačnosti a dobra. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, deťom, rodičom, zamestnancom školy, pracovníkom obce za túto akciu.


Vianočné prianie
22.12.2022

Vianočné prianie

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov naplnené zdravím, šťastím, láskou a porozumením.
Ďakujeme Vám za spoluprácu a do nového roka 2023 Vám želáme pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Praje kolektív OcÚ Podolie, poslanci OZ a starosta obce


Vianočná atmosféra na vianočných trhoch v Podolí
18.12.2022

Vianočná atmosféra na vianočných trhoch v Podolí

V sobotu 17.12.2022 sa uskutočnili v našej obci tradičné VIANOČNÉ TRHY, ktoré ako naposledy, vyvrcholili koncertom skupiny ART MUSIC ORCHESTRA. Koncert bol nádherný a určite nikto nemohol ľutovať, že sa ho zúčastnil. Hudobníkom patrí veľká poklona.
Na trhoch sa mohli prítomní naladiť na vianočnú atmosféru. Počas trhov si pripravili krásne vystúpenia deti z našej materskej a základnej školy. Najskôr vystúpili deti z materskej školy, ktoré sa predviedli s nacvičenými tančekmi. Po nich nasledovali spevy žiakov 1. stupňa a následne žiakov 2. stupňa. Prítomní si vypočuli krásne koledy a vinše. Žiaci, tiež pripravili výstavu betlehemov, ktoré vyrobili. Na trhoch svoje remeselné výrobky predstavili naši remeselníci a zruční občania. Samozrejme nechýbalo varené vínko a punč, či kapustnica alebo omastený chlieb s cibuľou. Všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť tieto trhy a koncert, patrí veľké ĎAKUJEM.


PODOLANCI PODOLANCOM: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"
9.12.2022

PODOLANCI PODOLANCOM: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Po minuloročnej skúsenosti s celoslovenským projektom ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, v rámci ktorého bola naša obec oslovená a dostali sa k nám krabičky pre našich osamelých seniorov, sme sa pohrávali s myšlienkou urobiť niečo takéto, ale v duchu ,,Podolanci Podolancom“. Pred niekoľkými dňami sme oslovili ZŠ Podolie, ktorá s nápadom súhlasila a žiaci pripravia niekoľko krabičiek plných prekvapení. Teraz oslovujeme všetkých našich občanov, ktorí by sa chceli do tejto akcie zapojiť a prispieť svojou krabičkou k vyčareniu úsmevu na tvári našim osamelejším seniorom.


V pondelok podvečer navštívil našu obec Mikuláš a obdarovával detičky darčekmi
5.12.2022

V pondelok podvečer navštívil našu obec Mikuláš a obdarovával detičky darčekmi

V pondelok 5.12.2022 v podvečerných hodinách navštívil našu obec Mikuláš, ktorý aj so svojimi pomocníkmi Anjelom a Čertom rozdávali radosť detičkám. Všetky detičky krásne privítali Mikuláša, ktorý si aj s pomocníkmi vypočul krásne básne a piesne. Dokonca aj Čert mohol počuť báseň o ňom.
Všetky detičky boli poslušné a Mikuláš s Anjelom im vyčarovali úsmev na tvári obdarovaním a svojou prítomnosťou. Našťastie Čert nemal tento rok žiadnu robotu.
V mene rodičov, detičiek i obce ďakujeme Mikulášovi, Anjelovi a Čertovi, že prišli do našej obce a urobili radosť našim deťom.

toplist