Aktuality

Aktuality

Zámer prenajať majetok: predajňa v BD č. 526
8.1.2024

Zámer prenajať majetok: predajňa v BD č. 526

Obec Podolie zverejňuje ZÁMER na prenájom voľného nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho nájmu.

Nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome súp. č. 526, postavený na par. č. KNC 788/2, k.ú. Podolie, obec Podolie, zapísané na LV 3985:
- 1-predajňa, číslo nebytového priestoru 1, v časti bytového domu A, pozostávajúca z:
a) miestnosť číslo 101 s plochou 24,86 m²
b) miestnosť číslo 102 s plochou 9,22 m²
c) miestnosť číslo 103 s plochou 1,60 m²
d) miestnosť číslo 104 s plochou 1,13 m²
e) miestnosť číslo 147 s plochou 1,55 m²
Minimálna cena nájmu je 3 €/ m²/mesiac.


Pozývame všetkých na fašiangovú zabíjačku, stretnutie heligónkarov a pochovávanie BASY
6.1.2024

Pozývame všetkých na fašiangovú zabíjačku, stretnutie heligónkarov a pochovávanie BASY

Vážení priatelia dobrej zábavy a zabíjačkových špecialít, poznačte si do kalendára dátum 10.02.2024, nakoľko po minuloročnej pilotnej akcii Fašiangová zabíjačka, sme sa rozhodli, že tento rok bude ozvláštnená o Stretnutie heligonkárov. Nakoľko sa jedná o ukončenie fašiangu, ktorý je tento rok veľmi krátky, tak aj tento raz sa uskutoční v rámci programu aj tradičné POCHOVÁVANIE BASY!
Viac -->


Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2024
3.1.2024

Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2024

Vážení občania,
touto cestou by sme vám radi pripomenuli dátum, do kedy je potrebné podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti (nadobudnutá v roku 2023) a žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2024. V prílohe nájdete príslušné tlačivá, ktoré je potrebné vypísané a podpísané doručiť na OcÚ do 31.01.2024.
Tlačivá budú k dispozícii aj na OcÚ.
Pripomíname, že aj v roku 2024 budú mať všetci občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci Podolie automatickú úľavu 10 € na poplatok za komunálny odpad.
Každý kto o úľavu žiada musí mať podpísanú dohodu o kompostovaní a separovaní.
Tiež pripomíname, že sme v obci zaviedli váženie odpadu, preto je potrebné, aby ste zodpovedne pristupovali k separovaniu. Aj tento ukazovateľ bude určite zohrávať rolu pri schvaľovaní výšky úľavy.


Novoročný príhovor starostu našej obce
2.1.2024

Novoročný príhovor starostu našej obce

Prečítajte si novoročný príhovor starostu našej obce Rastislava Bobockého, ktorý ste mali možnosť počuť 1.1.2024 v miestnom rozhlase.


PODOLANCI PODOLANCOM: "LÁSKA DO KRABIČKY"
29.12.2023

PODOLANCI PODOLANCOM: "LÁSKA DO KRABIČKY"

Obec Podolie v spolupráci s našou základnou školou sa aj tento rok pred Vianocami spojili a zapojili sa do akcie "Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Vytvorenými darčekmi boli obdarení starší, osamotení ľudia, vdovy a vdovci v našej obci Podolie, ale aj v obci Očkov. Spolupráca bola opäť veľmi plodná tým, že sa vyzbieralo viac ako 100 škatúľ.

Dňa 21.12.2023 sa druhostupniarske triedy podujali škatuľky po obci poroznášať. Dôchodcovia boli prekvapení, nesmierne dojatí, veľmi vďační. A mnohým z nich sa leskli slzy v očiach.

Nádherná akcia, plná lásky, vďačnosti a dobra. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, deťom, rodičom, zamestnancom školy, pracovníkom obce za túto akciu.


VIANOČNÝ POZDRAV
21.12.2023

VIANOČNÝ POZDRAV

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov naplnené zdravím, šťastím, láskou a porozumením.
Ďakujeme Vám za spoluprácu a do nového roka 2024 Vám želáme pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Praje kolektív OcÚ Podolie, poslanci OZ a starosta obce


VIANOCNÉ TRHY A VIANOČNÁ AKADÉMIA ŽIAKOV ZŠ S MŠ PDOOLIE
17.12.2023

VIANOCNÉ TRHY A VIANOČNÁ AKADÉMIA ŽIAKOV ZŠ S MŠ PDOOLIE

Posledný víkend pred Vianocami už tradične patrí v našej obci vianočným trhom a vianočnému programu. Hlavný program bola Vianočná akadémia žiakov ZŠ s MŠ Podolie. Tá sa naposledy uskutočnila v roku 2017. Takže po dlhej odmlke mali návštevníci možnosť opäť vidieť krásne vianočné vystúpenia našich žiakov.
Všetci prítomní mohli nasať vianočnú atmosféru a príjemne sa naladiť na prichádzajúce sviatky.
viac -->


V utorok podvečer zavítal do našej obce Mikuláš
6.12.2023

V utorok podvečer zavítal do našej obce Mikuláš

V utorok podvečer, 5.12.2022 navštívil našu obec Mikuláš, aj so svojimi pomocníkmi Anjelom a Čertom. Detičky Mikuláša pekne privítali a obdarovali ho krásnymi básničkami a pesničkami. Čert sa snažil aktívne zobrať všetky neposlušné deti do vreca, ale Mikuláš mu to nedovolil, pretože všetky poslúchali.
Mikuláš aj s Anjelom vyčarovali deťom úsmev na tvári obdarovaním a svojou prítomnosťou.
V mene rodičov, detičiek i obce ďakujeme Mikulášovi, Anjelovi a Čertovi, že prišli do našej obce a urobili opäť radosť našim deťom.


Pozývame na Vianočné trhy v Podolí a Vianočnú akadémiu žiakov ZŠ s MŠ Podolie
4.12.2023

Pozývame na Vianočné trhy v Podolí a Vianočnú akadémiu žiakov ZŠ s MŠ Podolie

Srdečne všetkých pozývame na tradičné Podolské VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia v sobotu 16.12.2023 od 16.00 hod. pred KD Podolie.
V rámci vianočných trhov sa o 17.00 hod. v KD Podolie uskutoční VIANOČNÁ AKADÉMIA, ktorú pripravuje naša ZŠ s MŠ Podolie.

Miestni remeselníci už pripravujú svoje výrobky, oblátky a med (medové výrobky) budú aj tento rok, pripravené bude aj varené vínko, vianočný punč (pre deti aj dospelých), kapustnica a tiež aj iné občerstvenie je samozrejmosťou.

Tešíme sa na Vašu účasť.


PODOLANCI PODOLANCOM: "LÁSKA DO KRABIČKY"
4.12.2023

PODOLANCI PODOLANCOM: "LÁSKA DO KRABIČKY"

Úspešný minuloročný projekt ,,Podolanci Podolancom“ pripravujeme aj v tomto roku a v spolupráci s našou ZŠ s MŠ Podolie, chceme potešiť pred Vianocami našich osamelých dôchodcov.
Oslovujeme Vás, všetkých našich občanov, ktorí by sa chceli do tejto akcie opäť zapojiť a prispieť svojou krabičkou k vyčareniu úsmevu na tvári našim osamelejším seniorom.

toplist