Stavebné poplatky a služby

Stavebné poplatky a služby

Výpis z registra trestov 3,9 €

Evidencia obyvateľstva
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5 €

Drobné stavby
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
FO 10 €
PO 30 €
Povolenie- studňa 30 €

Rozkopávka

FO 16,50 €
PO 100 €

Výrub stromov
FO 10 €
PO 100 €

Potvrdenie veku domu 1,50 €

Vývoz fekálií
Obec Podolie 24 €
Častkovce, Očkov, Pobedim 27 €

Rybársky lístok
Ročný rybársky lístok 7 €
Trojročný rybársky lístok 17 €

Služby
Hlásenie v miestnom rozhlase 2 €
Poplatok na predaj- trhovisko 2 €

Kopírovanie
A4 0,07 €/jednostranne; 0,10 €/obojstranne
A3 0,13 €/jednostranne; 0,17 €/obojstranne

FAX- SR 1 €
FAX- do zahraničia 1,5 €

FO- fyzická osoba
PO- právnická osoba

Publikované: 5.1.2019 | Aktualizácia: 10.1.2019
toplist