Poplatky za prenájom KD

Prenájom KD

                                                                       nad 5 h            do 5 h

Predaj:            malá sála s chodbou               160,00 €          120,00 €

malá sála                                130,00 €          90,00 €

chodba na celý deň                 70,00 €            50,00 €

 

Svadba:           veľká sála                               300,00 €          *príplatok za malú sálu 50 €

malá sála                                 200,00 €

 

Kar:                 malá sála                                100,00 €            *neumožňuje sa oslava vo veľkej sále

 

Rodinné oslavy:         malá sála                     200,00 €          *neumožňuje sa oslava vo veľkej sále

 

Stužková:                    veľká sála                   300,00 €          *príplatok za malú sálu 50 €

 

Divadlo, koncert - na sedenie (max. 3h):      200,00 €

 

Ples, diskotéky a tanečné zábavy:                 600,00 €

 

Firemné akcie: do 100 ľudí                           500,00 €

od 101 ľudí                             1 000,00 €

 

K cene nájomného sa pripočítavajú platby za spotrebu energie (plyn, elektrina, vodné , stočné) podľa aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci, čistenie obrusov a návlekov na stoličky, likvidácia odpadov a upratovanie.

 

Občania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách a svadbách 10% zľavu (len na nájomnom).

 


Zodpovedná za výber nájomného: Dana Ščepková

Publikované: 5.1.2019 | Aktualizácia: 8.1.2024
toplist