Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3013003918 3.3.2021 Preprava 2/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003994 9.4.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004055 7.5.2021 Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004119 7.6.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004205 6.7.2021 Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004298 10.8.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 012018 23.1.2018 Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 ARTfix, s.r.o. 36778567  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22205507 5.8.2022 Knihy do knižnice Artforum spol. s r. o. 35716584  323,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 22205554 10.8.2022 Knihy do knižnice Artforum spol. s r. o. 35716584  39,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021033 3.11.2021 Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie ASET s.r.o. 31418686  1 500,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021034 3.11.2021 Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie ASET s.r.o. 31418686  1 382,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021020 27.10.2021 Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie ASET s.r.o. 31418686  1 382,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021021 27.10.2021 Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie ASET s.r.o. 31418686  1 500,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 201106007 11.7.2011 Stavebné práce - Revitalizácia centra obce Podolie Aset, s.r.o. 31418686  4 415,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 201109003 9.11.2011 Revitalizácia centzra obce Podolie Aset, s.r.o. 31418686  12 792,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016/2 18.2.2016 Zmluva o dielo "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v areáli ZŠ a... Aset, s.r.o. 31418686   
Detail Zmluva Dodávateľská 2017/5 24.3.2017 Zmluva o dielo ASET, s.r.o. 31418686  59 434,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20 / 2019 21.8.2019 Zberný dvor Podolie - vybudovanie stavebných objektov ASET, s.r.o. 31418686  85 434,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020 006 29.5.2020 Stavebné práce na stavbe "Zberný dvor Podolie". ASET, s.r.o. 31418686  66 134,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-2020 19.6.2020 Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Aset, s.r.o. 31418686  12 986,62 EUR 
toplist