Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7416947154 4.9.2012 El.energia - RD 409 - 9/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446371913 4.9.2012 El.energia - obec, VO, DS, Zvonica , PZ, BD 526 spol.priestory - 9/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446371912 4.9.2012 El.energia ZS 9/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446385971 5.9.2012 El.energia - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 9/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446385972 5.9.2012 El.energia - garáže 9/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9406126096 20.9.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny-nebytové priestory 526 - Kvetinárstvo ZSE Energia, a.s. 36677281   
Detail Zmluva Dodávateľská 9406126112 20.9.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny-BD 526 - byt č. 16 ZSE Energia, a.s. 36677281   
Detail Faktúra došlá 7417033213 3.10.2012 El.energia RD 409 - 10/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446446792 4.10.2012 El.energia - ZS 10/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417031185 4.10.2012 El.energia - Garáže 10/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417031184 4.10.2012 El.energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 10/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417035894 4.10.2012 El.energia BD 526/A - spoločné priestory 10/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417035893 4.10.2012 El.energia BD 526/B - spoločné priestory 10/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446461342 4.10.2012 El.energia - čerpadlo pri č.d. 361 - 10,11/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  184,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446446793 4.10.2012 El.energia - DS, PZ, Markvet, Kino, BD, Zvonica, VO - 10/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446570454 7.11.2012 Zálohová platba el.energia RD 409 - 11/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  69,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446572687 7.11.2012 Zálohová platba el.energia BD 526 - Kvetinárstvo 11/2012 ZSE Energia, a.s. 36677281  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446568837 13.11.2012 Zálohová platba el.energia 11/2012 - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  24,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446568836 13.11.2012 Zálohová platba el.energia 11/2012 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo ZSE Energia, a.s. 36677281  61,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446554953 13.11.2012 Zálohová platva el.energia 11/2012 - ZS ZSE Energia, a.s. 36677281  253,21 EUR 
toplist