Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7446554954 13.11.2012 Zálohová platba el.energia 11/2012 - OcÚ, Kino, Markvet, Zvonica korytné, zvonica kopanice, VO... ZSE Energia, a.s. 36677281  1 767,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7170563347 19.11.2012 El.energia nedoplatok - BD 526 byt č. 16 ZSE Energia, a.s. 36677281  19,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150610998 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (čerpadlo pri K.) ZSE Energia, a.s. 36677281  74,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102026050 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (garáže) ZSE Energia, a.s. 36677281  0,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7160578318 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) ZSE Energia, a.s. 36677281  422,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 7111084044 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (BD 526-kvetinárstvo) ZSE Energia, a.s. 36677281  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230448306 25.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny ZSE Energia, a.s. 36677281  3 094,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446770395 28.1.2013 Spotreba energie (ZS) ZSE Energia, a.s. 36677281  269,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446770397 28.1.2013 Spotreba energie (VO v ZŠ) ZSE Energia, a.s. 36677281  569,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417303165 28.1.2013 Spotreba energie (čerpadlo) ZSE Energia, a.s. 36677281  17,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446770398 28.1.2013 Spotreba energie (markvet) ZSE Energia, a.s. 36677281  22,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446770396 28.1.2013 Spotreba energie ZSE Energia, a.s. 36677281  1 487,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417306312 28.1.2013 Spotreba energie (býv. kad.+kvet.) ZSE Energia, a.s. 36677281  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417306313 28.1.2013 Spotreba energie (garáže) ZSE Energia, a.s. 36677281  26,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417308462 28.1.2013 Spotreba energie (BD 409) ZSE Energia, a.s. 36677281  97,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010435182 18.2.2013 Dodávka a distribúcia energie (VO) ZSE Energia, a.s. 36677281  4 266,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446814209 22.2.2013 Spotreba energie - ZS ZSE Energia, a.s. 36677281  269,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446814210 22.2.2013 Spotreba energie - obec ZSE Energia, a.s. 36677281  2 571,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446829156 22.2.2013 Spotreba energie - č. 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  97,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446827619 22.2.2013 Spotreba energie - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  26,28 EUR 
toplist