Komisia na rozvoj bývania

Predseda
Ing. Michal Masár

 

Členovia - poslanci
Ing. Róbert Augustín
Mgr. Monika Augustínová
Ing. Tomáš Bobocký
JUDr. Peter Burza
Mgr. Bohumil Čechvala
Ladislav Červeňanský
Ľuboš Krajčík
Ivan Palkech

 

Úlohy komisie

1. preverovanie žiadostí zaradených do zoznamu uchádzačov o byt (skúma opodstatnenosť žiadosti – majetkové pomery, naliehavosť riešenia, dĺžku podania žiadosti, iné príčiny nutnosti riešenia – zdravotné, hygienické) a následné navrhovanie poradovníka na pridelenie bytov a pod.
2. rozhoduje o pridelení bytov žiadateľom,
3. rieši sťažnosti nájomcov
4. podáva návrhy a podnety pre prijímanie VZN obce, uznesení OZ, rozhodnutí starostu v oblasti pôsobnosti komisie
5. Podáva návrhy na výstavbu bytových domov.
 

Publikované: 2.1.2023 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist