Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12023 8.3.2023 Veniec Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7672466932 8.3.2023 El. energia verejné osvetlenie BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  37,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7672466924 8.3.2023 El. energia spoločné priestory BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  79,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230119 8.3.2023 Vypracovanie stanoviska energetického audítora k stavbe Zníženie energet. náročnosti budovy... Winks s. r. o. 45243956  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13307673 8.3.2023 Plyn Podolie 114 dobropis Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -2,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 23601061 8.3.2023 Strava Referendum 2023 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  29,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 23601062 8.3.2023 Obedy repre, nakladanie a vývoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  200,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202300059 8.3.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 276,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230032 8.3.2023 Licencia TENDERnet eSYST, s. r. o. 50139088  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8321993424 8.3.2023 Telekomunikačné služby 2023 01 Slovak Telekom a.s. 35763469  26,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/01/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie OŠK Podolie 35628316  14 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/02/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Borina Slovenský zväz záhradkárov, ZO Borina   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/03/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie 36123480  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/04/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Atletika Nové Mesto nad Váhom 50858670  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/05/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Združenie zrakovo znevýhodnených 52969932  100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/02/2023 28.2.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 Peter Bigoš - Záhrady 45515158  49,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7A/ŠFRB/2023 22.2.2023 Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 Sofia Matyášová   171,06 EUR 
Detail Zmluva Dohody DOH/01/2023 17.2.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536  2 053,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/01/2023 1.2.2023 Nájomná zmluva byt č. 2/4 v BD 409 Júlia Toráčová   211,58 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/ŠFRB/2023 31.1.2023 Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 Adriana Halienková   175,22 EUR 
toplist